| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Szymona z Lipnicy
18 lipca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Zaufaj Bogu - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 18 lipca 2019
17 lipca, 2019
Czy Syn chciałby zakryć? - Mateuszowe pięciominutówki na środę 17 lipca 2019
16 lipca, 2019
Pan niepoprawny politycznie - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 16 lipca 2019
15 lipca, 2019
Słowo, miecz, życie - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 15 lipca 2019
14 lipca, 2019
W najlepszej szkole - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 13 lipca 2019
12 lipca, 2019
Kto pyta nie błądzi - medytacja biblijna na 15 niedzielę zwykłą – 14 lipca 2019
11 lipca, 2019
Roztropne i uważne baczenie - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 12 lipca 2019
11 lipca, 2019
Być Benedyktem - medytacja biblijna na święto Benedykta – 11 lipca 2019
10 lipca, 2019
Właśnie ty i właśnie taki - Mateuszowe pięciominutówki na środę 10 lipca 2019
09 lipca, 2019
Głoszenie bez końca - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 9 lipca 2019
08 lipca, 2019
W drodze i w ciszy - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 8 lipca 2019
07 lipca, 2019
W odpowiedniej mierze i czasie - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 6 lipca 2019
05 lipca, 2019
Znamię przynależności - medytacja biblijna na 14 niedzielę zwykłą – 7 lipca 2019
04 lipca, 2019
Przy stole Pańskim - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 5 lipca 2019
04 lipca, 2019
Wiara konsekwentna - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 4 lipca 2019
03 lipca, 2019
Należę i zależy mi - medytacja biblijna na święto Tomasza Apostoła – 3 lipca 2019
02 lipca, 2019
Akcja ratunkowa - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 2 lipca 2019
01 lipca, 2019
W drodze ku Życiu - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 1 lipca 2019
30 czerwca, 2019
Walka, krew i zwycięstwo - medytacja biblijna na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2019
28 czerwca, 2019
Nie zawiedziesz się - medytacja biblijna na 13 niedzielę zwykłą – 30 czerwca 2019
27 czerwca, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...


30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...
24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 4,12-17.23-25

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Przeprowadzka

Radykalna zmiana w życiu okazuje się być początkiem, otwarciem. Niekiedy życie „przymusza” nas do przemieszczeń, których w normalnych warunkach byśmy nie zrobili. Idzie o to, żeby dom nie stał się więzieniem, żeby pielesze domowe nie stały się związaniem serca, zawiązaniem oczu, spętaniem rąk.
Niekoniecznie życiowe zmiany mają swe źródło w nieszczęściu, słabości czy konieczności, a jeśli nawet tak patrzymy, to podjęte okazują się być w wielu przypadkach strzałem w dziesiątkę, ale widać to dopiero po strzale, czyli wykonaniu ruchu. Zasiedzenie to niebezpieczna sprawa, bo człowiek może zacząć chorować.
Ktoś by powiedział, że ewangelista nagina fakty do proroctw. Czy tak jest? Czy to wyciąganie na siłę wniosków, by sobie coś wytłumaczyć? Nie. To umiejętność czytania historia w świetle Bożego słowa, które jest światłem na ścieżce. Przecież kto porusza się w ciemnościach to niewiele wie i cały czas potyka się o przedmioty nieoświetlone.

Po owocach ich poznacie

Jak sprawdzić? Wedle ewangelicznej zasady po owocach ich poznacie. Tam, gdzie Jezus, Dobra Nowina, dotarł, tam następuje przejście od ciemności do światła. Siedzenie w ciemności zostaje rozproszone wielkim światłem, a ci, co są mieszkańcami cienistej krainy śmierci doświadczają wschodzącego słońca. Wie o tym ten, kto idzie za Panem Jezusem dokądkolwiek ten się udaje.
Kolejnym owocem jest świadomość tego, że wypełniam wolę Bożą. Daje to głęboką i jasną pewność wiary, dodaje sił do wypełnienia tego, co jawi się powoli przed oczyma i jest otwarciem na wolę Ojca. Bez radykalnego ruchu (także jako odpowiedź na zaistniałą sytuację uwięzienia Jana) człowiek siedziałby w swoim ciepłym, uwitym gniazdku tak naprawdę nie wiedząc co się dzieje wokół niego.
Podobne to jest do unoszenia się na wodzie. Po takim wyrwaniu człowiek może się czuć jak rozbitek na morzu, bo wszystko wydaje mu się zniszczone i zaprzepaszczone. Tymczasem unosi się na falach morza, a dokładnie jest niesiony przez te fale. To nie jest ubezwłasnowolnienie. To bardziej jest doświadczenie niesamowitej wolności. Już nie wspomnę o słowach Pana Jezusa: kto pełni wolę Ojca mego te Mi jest matką, siostrą i bratem.

Raz, a porządnie i ciągle powtarzane

Póki żyjemy na naszej ziemi trzeba nam ciągle wsłuchiwać się w wołanie Pana: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Pojawia się nieustannie werset poezji raz wybrawszy ciągle wybierać muszę, bo wybór Boga oznacza wolność wyboru, który trzeba ponawiać (przypominać sobie). Dlatego owo nawracanie-zwracanie się ku Najwyższemu w każdej sytuacji, odnoszenie do Niego spraw, wydarzeń i osób.
Czynimy to dla innych i dla siebie, bo jesteśmy ziemią do ewangelizacji, ziemią, na której mamy głosić Ewangelię o królestwie. Ewangelizator jest jednocześnie tym, który jest ewangelizowany. Widząc działanie Boże uczy się Pana, którego głosi. Doświadczywszy doświadcza każdego dnia!
Drugim elementem jest leczenie wszelkich chorób i słabości wśród ludzi. W naszych czasach jakże rozpowszechniły się Msze o uzdrowienie. Czy w jakiś sposób nie jest to znak od Pana ale i wyraz ludzkiego pragnienia? Ludzie zaczynają na powrót odkrywać, że tylko Bóg może uwolnić i uzdrowić. I rozchodzą się wieści o Nim po całej ziemi. I przynoszą do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawia.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI