| strona główna | kontakt |
 
 
Środa II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
23 stycznia 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Serce bijące życiem - Markowe pięciominutówki na środę 23 stycznia 2019
22 stycznia, 2019
Miłosierdzie to przepis na życie - Markowe pięciominutówki na wtorek 22 stycznia 2019
21 stycznia, 2019
Moc słowa Bożego - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 21 stycznia 2019
20 stycznia, 2019
Fascynacja i przerażenie wobec nieskończoności - Markowe pięciominutówki na sobotę 19 stycznia 2019
18 stycznia, 2019
Matka słucha i mówi - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 20 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Być w obecności Pana - Markowe pięciominutówki na piątek 18 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Czego naprawdę chcę/chcemy? - Markowe pięciominutówki na czwartek 17 stycznia 2019
16 stycznia, 2019
Gorączka egoizmu – zdolność służenia - Markowe pięciominutówki na środę 16 stycznia 2019
15 stycznia, 2019
Nauka Pańska z mocą - Markowe pięciominutówki na wtorek 15 stycznia 2019
14 stycznia, 2019
Niebo tak upragnione - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 14 stycznia 2019
13 stycznia, 2019
Świadectwo Jana Chrzciciela – w radości i wolności - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 12 stycznia 2019
11 stycznia, 2019
Moc w sercu - medytacja biblijna na niedzielę Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Chcę, bądź oczyszczony - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 11 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Nie przypadek, a plan miłości w „dziś” - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 10 stycznia 2019
09 stycznia, 2019
Zawierzyć w trudzie (próbie) - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 9 stycznia 2019
08 stycznia, 2019
Miłość, spojrzenie i sytość - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 8 stycznia 2019
07 stycznia, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019
Natanaela powołanie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 5 stycznia 2019
04 stycznia, 2019
Uczciwie i wytrwale - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Za Jezusem do domu - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 4 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 4,12-17.23-25

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Przeprowadzka

Radykalna zmiana w życiu okazuje się być początkiem, otwarciem. Niekiedy życie „przymusza” nas do przemieszczeń, których w normalnych warunkach byśmy nie zrobili. Idzie o to, żeby dom nie stał się więzieniem, żeby pielesze domowe nie stały się związaniem serca, zawiązaniem oczu, spętaniem rąk.
Niekoniecznie życiowe zmiany mają swe źródło w nieszczęściu, słabości czy konieczności, a jeśli nawet tak patrzymy, to podjęte okazują się być w wielu przypadkach strzałem w dziesiątkę, ale widać to dopiero po strzale, czyli wykonaniu ruchu. Zasiedzenie to niebezpieczna sprawa, bo człowiek może zacząć chorować.
Ktoś by powiedział, że ewangelista nagina fakty do proroctw. Czy tak jest? Czy to wyciąganie na siłę wniosków, by sobie coś wytłumaczyć? Nie. To umiejętność czytania historia w świetle Bożego słowa, które jest światłem na ścieżce. Przecież kto porusza się w ciemnościach to niewiele wie i cały czas potyka się o przedmioty nieoświetlone.

Po owocach ich poznacie

Jak sprawdzić? Wedle ewangelicznej zasady po owocach ich poznacie. Tam, gdzie Jezus, Dobra Nowina, dotarł, tam następuje przejście od ciemności do światła. Siedzenie w ciemności zostaje rozproszone wielkim światłem, a ci, co są mieszkańcami cienistej krainy śmierci doświadczają wschodzącego słońca. Wie o tym ten, kto idzie za Panem Jezusem dokądkolwiek ten się udaje.
Kolejnym owocem jest świadomość tego, że wypełniam wolę Bożą. Daje to głęboką i jasną pewność wiary, dodaje sił do wypełnienia tego, co jawi się powoli przed oczyma i jest otwarciem na wolę Ojca. Bez radykalnego ruchu (także jako odpowiedź na zaistniałą sytuację uwięzienia Jana) człowiek siedziałby w swoim ciepłym, uwitym gniazdku tak naprawdę nie wiedząc co się dzieje wokół niego.
Podobne to jest do unoszenia się na wodzie. Po takim wyrwaniu człowiek może się czuć jak rozbitek na morzu, bo wszystko wydaje mu się zniszczone i zaprzepaszczone. Tymczasem unosi się na falach morza, a dokładnie jest niesiony przez te fale. To nie jest ubezwłasnowolnienie. To bardziej jest doświadczenie niesamowitej wolności. Już nie wspomnę o słowach Pana Jezusa: kto pełni wolę Ojca mego te Mi jest matką, siostrą i bratem.

Raz, a porządnie i ciągle powtarzane

Póki żyjemy na naszej ziemi trzeba nam ciągle wsłuchiwać się w wołanie Pana: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Pojawia się nieustannie werset poezji raz wybrawszy ciągle wybierać muszę, bo wybór Boga oznacza wolność wyboru, który trzeba ponawiać (przypominać sobie). Dlatego owo nawracanie-zwracanie się ku Najwyższemu w każdej sytuacji, odnoszenie do Niego spraw, wydarzeń i osób.
Czynimy to dla innych i dla siebie, bo jesteśmy ziemią do ewangelizacji, ziemią, na której mamy głosić Ewangelię o królestwie. Ewangelizator jest jednocześnie tym, który jest ewangelizowany. Widząc działanie Boże uczy się Pana, którego głosi. Doświadczywszy doświadcza każdego dnia!
Drugim elementem jest leczenie wszelkich chorób i słabości wśród ludzi. W naszych czasach jakże rozpowszechniły się Msze o uzdrowienie. Czy w jakiś sposób nie jest to znak od Pana ale i wyraz ludzkiego pragnienia? Ludzie zaczynają na powrót odkrywać, że tylko Bóg może uwolnić i uzdrowić. I rozchodzą się wieści o Nim po całej ziemi. I przynoszą do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawia.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI