| strona główna | kontakt |
 
 
Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu
26 marca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Stworzeni i zbawieni - wielkopostne pięciominutówki na środę 27 marca 2019
26 marca, 2019
Przebaczenia słowo - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 26 marca 2019
25 marca, 2019
Dla Boga nie ma nic niemożliwego - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2019
24 marca, 2019
Jaki Ojciec takie miłosierdzie - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 23 marca 2019
22 marca, 2019
Uci(e)sz się miłosierdziem! - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 24 marca 2019
21 marca, 2019
Cud na naszych oczach - wielkopostne pięciominutówki na piątek 22 marca 2019
21 marca, 2019
Nadzieja na ziemi ku życiu wiecznemu - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 21 marca 2019
20 marca, 2019
Wsłuchani w wolę Ojca - wielkopostne pięciominutówki na środę 20 marca 2019
19 marca, 2019
Trzy stopnie miłości - medytacja biblijna na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca 2019
18 marca, 2019
Taka sama miara - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 18 marca 2019
17 marca, 2019
Jeden z wszystkich - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 16 marca 2019
15 marca, 2019
Wspinaczka na szczyt - medytacja biblijna na 2. niedzielę Wielkiego Postu – 17 marca 2019
14 marca, 2019
Sposób postępowania - wielkopostne pięciominutówki na piątek 15 marca 2019
14 marca, 2019
Jakie podejście takie obejście - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 14 marca 2019
13 marca, 2019
Pozwólmy, aby był miłosierny - wielkopostne pięciominutówki na środę 13 marca 2019
12 marca, 2019
Szum modlitwy - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 12 marca 2019
11 marca, 2019
Żyć miłosierdziem - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 11 marca 2019
10 marca, 2019
Być dostrzeżonym i usłyszanym - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 9 marca 2019
08 marca, 2019
Z wyboru - medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 10 marca 2019
07 marca, 2019
W dobrej Bożej obecności - wielkopostne pięciominutówki na piątek po Popielcu – 8 marca 2019
07 marca, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 4,12-17.23-25

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Przeprowadzka

Radykalna zmiana w życiu okazuje się być początkiem, otwarciem. Niekiedy życie „przymusza” nas do przemieszczeń, których w normalnych warunkach byśmy nie zrobili. Idzie o to, żeby dom nie stał się więzieniem, żeby pielesze domowe nie stały się związaniem serca, zawiązaniem oczu, spętaniem rąk.
Niekoniecznie życiowe zmiany mają swe źródło w nieszczęściu, słabości czy konieczności, a jeśli nawet tak patrzymy, to podjęte okazują się być w wielu przypadkach strzałem w dziesiątkę, ale widać to dopiero po strzale, czyli wykonaniu ruchu. Zasiedzenie to niebezpieczna sprawa, bo człowiek może zacząć chorować.
Ktoś by powiedział, że ewangelista nagina fakty do proroctw. Czy tak jest? Czy to wyciąganie na siłę wniosków, by sobie coś wytłumaczyć? Nie. To umiejętność czytania historia w świetle Bożego słowa, które jest światłem na ścieżce. Przecież kto porusza się w ciemnościach to niewiele wie i cały czas potyka się o przedmioty nieoświetlone.

Po owocach ich poznacie

Jak sprawdzić? Wedle ewangelicznej zasady po owocach ich poznacie. Tam, gdzie Jezus, Dobra Nowina, dotarł, tam następuje przejście od ciemności do światła. Siedzenie w ciemności zostaje rozproszone wielkim światłem, a ci, co są mieszkańcami cienistej krainy śmierci doświadczają wschodzącego słońca. Wie o tym ten, kto idzie za Panem Jezusem dokądkolwiek ten się udaje.
Kolejnym owocem jest świadomość tego, że wypełniam wolę Bożą. Daje to głęboką i jasną pewność wiary, dodaje sił do wypełnienia tego, co jawi się powoli przed oczyma i jest otwarciem na wolę Ojca. Bez radykalnego ruchu (także jako odpowiedź na zaistniałą sytuację uwięzienia Jana) człowiek siedziałby w swoim ciepłym, uwitym gniazdku tak naprawdę nie wiedząc co się dzieje wokół niego.
Podobne to jest do unoszenia się na wodzie. Po takim wyrwaniu człowiek może się czuć jak rozbitek na morzu, bo wszystko wydaje mu się zniszczone i zaprzepaszczone. Tymczasem unosi się na falach morza, a dokładnie jest niesiony przez te fale. To nie jest ubezwłasnowolnienie. To bardziej jest doświadczenie niesamowitej wolności. Już nie wspomnę o słowach Pana Jezusa: kto pełni wolę Ojca mego te Mi jest matką, siostrą i bratem.

Raz, a porządnie i ciągle powtarzane

Póki żyjemy na naszej ziemi trzeba nam ciągle wsłuchiwać się w wołanie Pana: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Pojawia się nieustannie werset poezji raz wybrawszy ciągle wybierać muszę, bo wybór Boga oznacza wolność wyboru, który trzeba ponawiać (przypominać sobie). Dlatego owo nawracanie-zwracanie się ku Najwyższemu w każdej sytuacji, odnoszenie do Niego spraw, wydarzeń i osób.
Czynimy to dla innych i dla siebie, bo jesteśmy ziemią do ewangelizacji, ziemią, na której mamy głosić Ewangelię o królestwie. Ewangelizator jest jednocześnie tym, który jest ewangelizowany. Widząc działanie Boże uczy się Pana, którego głosi. Doświadczywszy doświadcza każdego dnia!
Drugim elementem jest leczenie wszelkich chorób i słabości wśród ludzi. W naszych czasach jakże rozpowszechniły się Msze o uzdrowienie. Czy w jakiś sposób nie jest to znak od Pana ale i wyraz ludzkiego pragnienia? Ludzie zaczynają na powrót odkrywać, że tylko Bóg może uwolnić i uzdrowić. I rozchodzą się wieści o Nim po całej ziemi. I przynoszą do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawia.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI