Kilka słów o mnie

Pochodzę z ziemi wielkopolskiej, gdzie w 1968 roku pojawiłem się na świecie wraz z moim bratem bliźniakiem. Po ukończeniu edukacji podstawowej w Ostrzeszowie, dojeżdżałem przez cztery lata do Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim.


Tam doskonaliłem kolejarski fach, przekazywany w naszej rodzinie z dziada pradziada. Jednak zwrotnice się trochę poprzestawiały i po zdaniu matury przeniosłem się na cztery lata do Archidiecezjalnego Seminarium w Poznaniu. Ale i tu zwrotnice przestawiały się jakoś inaczej poprowadziły.

Wstąpiłem w 1991 roku do Towarzystwa Jezusowego. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu w przepięknej Starej Wsi k. Brzozowa, studiowałem filozofię w Krakowie na Wydziale Filozoficznym. Tytuł magistra zdobyłem pracą o dialogu w oparciu o Martina Bubera. Drogi życia poprowadziły na południe kontynentu.


Zamieszkałem w Rzymie w Kolegium del Gesù i studiowałem na Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam ukończyłem podstawowy kurs teologii. Potem przez dwa lata przebywałem w Kaplicy Uniwersyteckiej “La Sapienza”, gdzie zajmowałem się studentami i kończyłem studia magisterskie z zakresu teologii duchowości.


Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego w czerwcu 1998 roku w Krakowie. Po studiach posłano mnie do pracy duszpasterskiej w Rumunii. Pierwszy rok w Cluj-Napoca (Transylwania), dwa następne w Jassach (rumuńska Mołdawia, Bukowina) – zajmowałem się bracią studencką i kierowałem Centrum Kultury w Jassach.


Po powrocie do Polski na kilka miesięcy życie związało mnie z Centrum Duchowości w Częstochowie. Dokończyłem formację zakonną (u jezuitów nosi to nazwę “trzeciej probacji”) w Salamance. Następnie przez sześć lat mieszkałem i pracowałem w Nowym Sączu w parafii kolejowej. Powierzono mi funkcje wikariusza parafii, duszpasterza akademickiego, katechety i inne. Opublikowałem tu zbiór felietonów pisanych dla “Dziennika Polskiego” pt. “Drogowskazy”, refleksje biblijne “Markowe okruchy” i “Wielkopostne i wielkanocne spotkania”, medytacje “Małe dobro” i zbiór poezji “Milczenie mówi”.


Następnie wyjechałem do naszej wspólnoty w Atenach. Spędziłem tam dwa lata w posłudze dla Polonii. Wydałem “Dawidowe i nie tylko wpadki i wypadki” i płytę CD z katechezami dla dorosłych wygłoszonymi w Atenach.


Z dyspozycji o. Prowincjała od sierpnia 2012 roku rozpocząłem posługę w Gliwicach jako dyrektor Centrum Kształcenia i Dialogu “Theotokos” i duszpasterz akademicki, a po dwóch latach zostałem przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem parafii Matki Boskiej Kochawińskiej. To był bardzo owocny czas. Wydałem dwa tomiki wierszy („Garść niezapominajek” i „Niech maj trwa dla nas zawsze. Litania loretańska mojej drogi”) i kilka książek komentarzy do poszczególnych ewangelii („Zamyślenia maryjne”, trzy tomy „Markowa nawigacja” i „Impresje Zwiastowania”) jak również płytę CD „Rachunek z miłości”. W „Theotokos” rozwinęło się dzieło rekolekcji ignacjańskich (indywidualnych i w grupach) i skupień dla różnych grup.


Od września 2020 roku przeprowadziłem się do Krakowa, gdzie mieszkam przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kolegium.