Żar miłości – Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 13 lipca 2021

Tekst ewangelii: Mt 11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.


Cudo-twórca


Pan Jezus czyni cuda. Wierzymy, że one dokonują się nie od czasu do czasu. Przecież życie jest cudem samym w sobie. Zachwyt nad nim powinien wzbudzać w nas nieustannie płynącą modlitwę uwielbienia. Stworzenie tudzież. Spektakularność jest tak ogromna, że jej nie dostrzegamy.

Wypieki na twarzach nam wychodzą kiedy ktoś staje wobec nas i ogłasza świadectwo, że został dotknięty przez Boga, że został uzdrowiony z dolegliwości. Czemuż to nie płoną nam twarze, gdy uczestnicząc w Eucharystii rozważamy i uczestniczymy w dziele zbawienia całej ludzkości, każdego człowieka? Czy nie jest to cud nad cudy? Taki prosty i kruchy. Po prostu Okruch Chleba na życie wieczne!

Za jakim typem cudów tęsknimy? Czy rybacy chcieli każdego dnia mieć cudowne połowy? Tak. Czy głodni chcieliby codziennie dostawać chleb za darmo i w obfitości? Tak. Czy nie dość chorych, których mógłby Pan Jezus codziennie uzdrawiać? Tak. Otwórz szeroko serce, oczy i uszy i… zobacz cuda codzienności, bo takowych jest najwięcej i… są Jego cudami!


Czyni wyrzuty?


Skąd u Pana Jezusa czynienie wyrzutów? Nie wiem czy już się nie zmęczył niedowiarstwem tych miast. Taki ośli upór jest w stanie doprowadzić do szewskiej pasji. Jednakże nie ma w tych wyrzutach nienawiści czy potępienia. Jest cały czas troska o ich zbawienie! To pracuje w Sercu Bożym. Jak dotrzeć do ludzi, by podjęli drogę i osiągnęli zbawienie wieczne? Czyż nie o nawróceniu jest mowa gdy wskazuje na cel cudów? Wszak Korozain i Betsaida nie nawróciły się…

Cuda czynione przez Boga są dla nas pomocą w (prze)trwaniu. Ewangelista napisał słowa Pana Jezusa, które padły w kontekście prześladowań: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czy cierpliwość rodziców do dzieci nie jest cudem wytrwałości? Czy włożony trud nie zapowiada owoców odpowiednich?

Do niczego Pan Jezus nie zmusza! Wyrzuty nie są żaleniem się. Wszak dobrze pamiętamy, że w Nazarecie, gdzie przyszedł nie mógł dokonać wielu cudów, bo Jego rodacy mieli w sercu wątpliwości, a niedowiarstwo ich przeniknęło. Zatem od wiary zależy zdolność dostrzegania dziejących się cudów, umiejętność odpowiedniego odczytywania zdarzeń dokonujących się w codzienności.


Gorzkie Żale


Miłość nigdy nie ustaje. Nie zniechęca się czynieniem dobra. Choć zderza się z bezsilnością i bezradnością to powoli, krok za krokiem, dzień za dniem miłuje. Nie przestaje kochać! Nie jest uzależniona od laurek, laudacji, promocji czy czołobitności. Miłość jest wolna! Kocha będąc niekochaną.

To skąd te żale? Czy żale? Czy dla przykładu wielkopostne nabożeństwo Gorzkich Żali jest wylewaniem żali przez Boga? Czy nie chodzi w tym bardziej o to, by się zatrzymać i zastanowić? Czy nie dziwi – a powinno – że Pan Jezus przywołuje miasta pogańskie, takie wzorcowe siedliska zła i nieprawości i stwierdza, że im będzie lżej w dzień sądu? Co chce przez to mi powiedzieć?

Komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie… nastąpi rozliczenie z miłości! Bóg jest miłością, a obfitość jest jej znakiem firmowym. Tak więc nie będzie usprawiedliwienia czy wymówki, że nie wiedziałem, że nie widziałem. Tyr, Sydon, Sodoma i Gomora będą mogły wnosić „apelacje”. My nie, bo wiemy, bo za wierzących się uznajemy.

Niech żal ściśnie nasze serca, nie żal, który zabija, który może zatrzymać akcję serca, a bardziej żal miłości, który wzbudzi żar miłości.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ