Wystarczy Jeden – Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 16 sierpnia 2021

Tekst ewangelii: Mt 19, 16-22

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: “Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: “Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania”. Zapytał Go: “Które?” Jezus odpowiedział: “Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”. Odrzekł Mu młodzieniec: “Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” Jezus mu odpowiedział: “Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.


Radość oczu


W jednym z proroctw Ezechiela (Ez 24, 15-24) opisana jest bardzo smutna sytuacja, a mianowicie nagle prorok traci radość swoich oczu – umiera jego żona. Pan nie pozwala mu czynić żałoby! A przecież to jest jedno z podstawowych zachowań ludzi od początku ich istnienia, na każdym etapie rozwoju. Pochować umarłych i czynić żałobę.

Rodzi mi się pytanie w powiązaniu z ewangelią o bogatym młodzieńcu: co jest radością moich oczu? I drugie: jak reaguję na (możliwą) nagłą utratę tego? Albowiem człowiek troszczący się o życie wieczne jak pisze ewangelista dochodzi zasmucony, bo miał wiele posiadłości. To one stanowiły radość jego oczu, której nie chciał się pozbyć.

Żałoba opowiada o śmierci. Śmierć zaś o końcu pewnego etapu. Nie mamy się kontaktować na śmierci, a spojrzeć dalej. W wierze wiemy, że ona jest początkiem, a nie końcem, że otwiera perspektywę, o której właśnie marzył ów człowiek pytający co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?


Otrzymać niebo


Rzecz warta rozważenia na dziś to czasownik otrzymać. Nie zasłużyć, nie wypracować, a otrzymać. Życie wieczne bowiem jest darem Bożym, co więcej darem darmo danym jak to zwykł czynić Bóg. Tak więc śmierć nie jest przeszkodą w dopełnieniu obietnicy. Zbytnia koncentracja na doświadczeniu zarobienia na wieczność odciąga nas od samej wieczności.

Słyszymy: co mam czynić? Czyny są formą odpowiedzi. W ich pakiecie mieści się tak wiele form, między innymi bezczynność, o czym niestety zapominamy. Jednakże to, co fundamentalne to decyzja pójścia za Panem na Jego warunkach. Co mam czynić? Wybierz i przyjmij Jezusa jako swego Króla i Pana. I w konsekwencji kolejna decyzja idę za Nim.

Jeśli tęsknisz i pragniesz życia wiecznego to należy nieustannie przypominać sobie, że jedynym Źródłem tegoż życia jest Bóg, Dobry Bóg, Dobro Najwyższe i do Niego należy odnosić wszelkie dążenia. Albowiem Jeden tylko jest Dobry. Bóg dał nam wszelkie środki do tego, byśmy odkryli i stali się uczestnikami Jego życia.


Przykazanie miłości


Jednym z nich są przykazania. Słyszy ów człek: jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Wypełnianie woli Bożej prowadzi do nieba. Wiele tych przykazań miał przed oczyma pytający, jednakże Pan Jezus – odpowiadając na jego kwestię – w jakiś sposób wskazuje te z drugiej tablicy Dekalogu: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego.

W założeniu pierwsza tablica jest w sercu młodzieńca. Kocha Boga i pragnie wszystko uczynić jak najlepiej. Dowiadujemy się rzeczy niebywałej, a mianowicie: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Ten człowiek żyje głębokim pragnieniem, które jest nienasycone i zamieszkuje w jego sercu. Chce pełni zjednoczenia z Najwyższym. Nie chce darów tylko Dawcy. Nie chce kontemplować obdarowania, a Oblicze Tego, który daje.

Przychodzi więc piękne zaproszenie: bądź wolny! Uwolnij się od tego, co cię trzyma na ziemi, by spojrzeć w niebo. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! To jest najważniejsze w życiu wierzącego: być z Jezusem! Przyjść do Niego i chodzić z Nim – to już jest niebo. Chodzi o osobę, a nie o posiadłości. Wystarczy jeden, w przeciwieństwie do wielu posiadłości, by niebo stało się moich udziałem.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ