Wybór Wielkiego Poniedziałku

“Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego…

ten, który miał Go wydać…”