“Rozbij flakonik” – na początek Wielkiego Tygodnia