Wierzę w Ciebie w Trójcy Jedyny – medytacja biblijna na uroczystość Trójcy Świętej – 26 maja 2024

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: obdarowani i… posłani. By się dzielić. Tym, co mamy i tym, kim jesteśmy.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę wsłuchiwania się w potrzeby i zaradzania im.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.


O co prosić w taką uroczystość?


Prosić o to, czego chce… o wewnętrzne poznanie tylu i tak wielkich dóbr otrzymanych [od Boga], abym w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim miłować jego Boski Majestat i służyć mu [233].

O wewnętrzne poznanie Boga, bo to największe i jedyne dobro… wszystko bowiem – idąc za wyznaniem św. Pawła Apostoła – uznaję za śmierci, bylebym tylko mógł poznać Pana naszego… co w prosty i nierozerwalny sposób wpisuje się w inną modlitwę św. Ignacego Loyoli: prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [104].

Zauważmy, że jest prośba o poznanie. Nie powierzchowne, nie po łepkach, nie na skróty. O poznanie wewnętrzne i dogłębne. To nie kwestia ilości przeczytanych książek czy tytułów przed nazwiskiem. To nie ilość doznanych szczególnych łask czy darów Ducha. To wejście w relację. Bez tego nie będzie poznania Boga w Trójcy Jedynego, bo o rozumieniu to raczej nie udawajmy, że dojść do niego możemy.


Wdzięczność – mieszkanie – działanie


Ignacy Loyola przedstawia nam potrójny sposób na bazie którego trwamy w poznaniu i rozwijamy je w sobie (i pośród nas) [234-236].

Po pierwsze pamiętać o tym, jak wiele uczynił Bóg, Pan nasz, dla mnie… Autor Ćwiczeń duchowych używa zwrotu: przywodzić sobie na pamięć. Nie wodzić za nos, wymyślać czy bajki opowiadać, ale przypominać sobie dobrodziejstwa otrzymane… czyli jak wiele mi dał z tego, co posiada. Nie tylko zrobienie listy, a ważąc i doceniając z wielkim uczuciem miłości. To odkrywanie dobroci Bożej nie jest jarzmem! To przywilej. Stąd jednym z najpiękniejszych narzędzi poznania Trójcy Przenajświętszej jest wdzięczność: odnosić często do Boga wszystkie swoje sprawy i starać się ofiarować mu to wszystko, co tylko dobrego we mnie się znajduje, uważając, że jest to jego dobro,  i za wszystko składać mu dzięki… (z Autobiografii św. Ignacego Loyoli).

Drugi sposób to odkrywanie jak Bóg mieszka w stworzeniach. Ignacy podkreśla element życia: dając istnienie, dając życie i wzrost, dając czucie, dając rozumienie. W końcu i co istotne we mnie także mieszka, dając mi być, żyć, czuć i darząc mię rozumem., a nadto uczynił mię świątynią [swoją].

Trzeci wymiar to rozważanie faktu jak Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkim i przez wszystko. On to potrafi. Przychodzi mi na myśl wydarzenie, które rozpoczęło proces nawrócenia Założyciela Jezuitów, a mianowicie kula, która strzaskała jego kolano. Zaiste człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.


Punkt odniesienia do…


Dokonuje się to w wierze, która mówi, że wszystkie dobra i dary zstępują z góry. Bóg bowiem dzieli się sobą. Dawca jest jedynym Darem. Darem objawiającym się w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Obrazy, które podaje Ignacy są proste i codzienne: tak, jak od słońca wychodzą promienie, jak ze źródła – wody [237].

Tak więc (Rz 8, 14-17) córki i synowie Boży, nie otrzymaliście ducha niewoli… macie Ojca! Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Głowa do góry! Żyjmy Bogiem i w Bogu. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a Bóg w Trójcy jedyny jest wierny zawartemu przymierzu i jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dzieje Apostolskie).

Maryja, Matka Pana, Matka Boga uczy nas tego życia, takiego życia swoim przykładem. Rozważając tajemnice Jej życia w dotykalny sposób widzimy obecność i działanie Boga Trójjedynego w Niej i przez Nią.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ