W Wielki Post z “pogodnym obliczem”

Zaczynamy czas Wielkiego Postu. Jakże inny, bo w czasie, gdy niedaleko nas toczy się wojna.
To, co potrzebujemy – każdy – to nadzieja, a wyrazem tejże może być “pogodne oblicze”.
Tak więc zachęcam, by ten Wielki Post przeżyć z “pogodnym obliczem”, obliczem niosącym nadzieję.

z serca błogosławię +++


o. Robert Więcek SJ