W prostocie Ojca – Mateuszowe pięciominutówki na środę 13 lipca 2022

Tekst ewangelii: Mt 11,25-27

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.


Sztuczki i wniebowzięcie


Kiedy małe dziecko patrzy na sztuczki, które tata czy mama wykonują to jest prze-szczęśliwe. Uśmiech od ucha do ucha. Rączki składają się do oklasków i rozlega się wołanie: brawo, brawo. Jest w-niebo-wzięte!

Na czym się ono koncentruje? Nie na samej sztuczce, ale na jej autorze. I to jest istota chrześcijańskiego pielgrzymowania. Nie koncentrujemy się na sztuczce, bo kończy się to zawsze stłuczką czy wręcz rozbiciem. Chrześcijanin skupia się nie na darze, lecz na Dawcy. Czyż nie idzie właśnie o to by być w-niebo-wziętym?

Słowa Pana Jezusa są takim dziecięcym w-niebo-wzięciem, dziecięcym zachwytem: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie W tych dwóch zdaniach mieści się umiłowanie przed założeniem świata, jak również stworzenie i wybawienie z miłości i z miłością.


Prostota i objawienie


Owo zakrycie nie jest sztuczką komiwojażerską. Istotne jest to przed kim jest owo zakrycie. Określa ich Pan Jezus mądrymi i roztropnymi, co wedle języka także chrześcijańskiego wcale nie jest złym. Tyle z tym, że jeśli popatrzymy na te określenia w odniesieniu do dzieci, do maluczkich, wtedy trochę inaczej odczytujemy. Dzieci bowiem uczą się tej mądrości i roztropności. Jeszcze jej nie posiadają. Dorosłymi się stajemy, gdy ich nabywamy i wtedy niestety tracimy dużo z dziecięctwa. Dorosłym wydaje się, że wszystko wiedzą, że są samowystarczalni i dlatego to wydawanie się nie pozwala na odkrywanie, a dokładnie na przyjęcie daru objawienia.

Objawienie mówi jasno, że ktoś coś lub kogoś (także siebie samego) objawia, ukazuje, przedstawia. Dotyczy to wymiarów czegoś/kogoś co przekracza nasze ludzkie zdolności poznawcze. Tak więc zostaje nam objawione. Gdy poruszymy się w wymiarach nieskończoności i wieczności to właśnie stajemy się uczestnikami tego, co objawione, jeśli to podejmujemy.

Fundamentalną cechą gotowości na przyjęcie objawienia, bo z natury jest ono dane, albowiem Bóg nie ukrywa nic przed nami wszystko nam dając (siebie samego), jest prostota. Już pojmujemy skąd to uniesienie (uwielbienie) Pana Jezusa w maluczkich, w prostaczkach?


Prosty Ojciec – proste dzieci


Jeśli bowiem Ojciec, Pan nieba i ziemi, objawił te rzeczy (…) prostaczkom to oznacza, że objawił je swoim dzieciom. To, co najbardziej upodabnia nas do Ojca to jest prostota. Dziecko potrafi być proste. Ze swej natury jest proste i wcale nie chodzi na pierwszym miejscu o postawę wyprostowaną. Chodzi bardziej o prostotę przyjmowania i zaufania. Bóg jest prosty! Widać to w wydarzeniu płonącego krzewu na pustyni, którego doświadczył Mojżesz (Wj 3,1-6.9-12).

Im bardziej prostaczkami jesteśmy tym większe upodobanie Ojciec w nas ma. Dziwne? Nie. Bo czemuż to dziecko miałoby się nie-wiadomo czym wykazywać? Nie-wiadomo jakie rzeczy czynić? Ono wszystko otrzymuje, bo ufa bezmiernie. To się podoba Ojcu, że dziecko będąc całkowicie zależne od Niego ku Niemu się zwraca bez pretensji, bez nacisków, bez wypominania. Ono po prostu jest.

To w Ojcu, który objawił się nam w Synu uczymy się jak być-stawać się prostaczkami, w których On ma upodobanie. Syn wszystko otrzymał od Ojca i tym się dzieli. Nie chodzi o dary, o których wyżej wspomniałem, ale o poznanie Ojca, Dawcy. To dokonać się może tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, bo nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A Syn chce nam objawić Ojca! I uczynił to!


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ