W drodze do nieba – medytacja biblijna na uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022

Tekst ewangelii: Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.


Już w Centrum


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. I oto w Świętych mamy wypełnienie się tych słów. Oni są u Pana, przyszli do Niego, tak, utrudzeni i obciążeni i doznali wiecznego odpoczynku, pokrzepienia, które się nie kończy.

Oni już zobaczyli (1 J 3, 1-3) miłość jaką obdarza Ojciec! Poznali co rzeczywiście znaczy być dziećmi Bożymi. Ujawniło się kim są naprawdę przed Jego Obliczem. Ujrzeli Boga takim, jaki jest. Na ziemi w Nim pokładali nadzieję i doznali uświęcenia wedle wołania świętymi bądźcie jak Ojciec jest święty.

W centrum życia Świętego jest Bóg! I nie ma innego centrum. Poza Bogiem rozproszeni jesteśmy, w sobie i między sobą. Lektura słowa na uroczystość Wszystkich. Świętych ogłasza, że wszystko dzieje się wokół Tronu Baranka. On jest Panem historii, ludzkości, wszechświata. Do Niego wszystko zmierza i w Nim znajduje i początek i koniec.


Zanurzeni we Krwi


Pan daje każdemu z nas łaskę pielgrzymki i obdarowuje środkami do jej przejścia. W Apokalipsie (7, 2-4. 9-14) na koniec fragmentu padają jakże ważkie i przenikające do głębi słowa: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Nie opłukali się sami. Zostali zanurzeni we krwi Baranka. Stali się uczestnikami Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, która obmywa z każdego grzechu i ze wszystkich nieczystości.

Tu, na ziemi, w Kościele, dzięki posłudze kapłanów mamy Jego Ciało i Jego Krew do dyspozycji. Jesteśmy przy Tronie Baranka. On wydaje się, byśmy zostali obmyci, byśmy opłukali szaty (te od chrztu świętego). On tu jest rzeczywiście, realnie i prawdziwie.

Jaka jest postawa Świętych, całych Niebios wobec Najświętszego?! Oni wiedzą, że są przed Bogiem i Panem i padają na twarz, padają na kolana, ci, którzy już przeszli z tego życia do nieba, którzy już nie mają potrzeb, bo znaleźli się w pełni, trwają w pokornym uwielbieniu. My, na ziemi mając Obecność Boga w Najświętszym Sakramencie trwamy? Jak trwamy? Przyjmując Komunię świętą dajemy się porwać Miłości, która nas przenika?


W pokorze uklęknąć


Wielki człowiek to człowiek pokorny, a pokorny to ten, kto klęczy! Święci zapraszają nas do otoczenia Tronu Baranka i trwania w radosnej pieśni uwielbienia. Tylko to sprawi, że pieczęć spocznie na czole sługi Boga. Wypalona miłością Bożą, niewidzialna dla oczu ciała, obecna dla tych, co blisko Boga.

Dziś prośmy, byśmy znaleźli się przed tronem i przed Barankiem, byśmy trwali tam odziani w białe szaty, a w ręku ich palmy. Byśmy już teraz głosem donośnym wołali: Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi. (…) Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!

Wielcy, pokorni, na kolanach przed Bogiem stojący to błogosławieni… znaleźli klucz i bramę. Znaleźli drogę i cel. Znaleźli pośród trudów ukojenie i pokrzepienie. Wszystko to w Jezusie Chrystusie. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ