Uratowany zasłuchany – medytacja biblijna na święto Młodzianków Męczenników – 28 grudnia 2023

Tekst ewangelii: Mt 2,13-18

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.


Słuchamy Ojca


Ojciec tak nas umiłował, że wydał swojego Syna Jednorodzonego… (J 3,16). Oto odpowiedź na jakże częste oskarżenia względem Boga na to, co dzieje się na świecie, rzekłbym świecie herodowym. Jakiż to świat? Po pierwsze świat nie przyjmujący Boga. Po drugie świat bez szacunku do człowieka, do życia. Po trzecie świat wpadający w straszny gniew, który zaślepia rozum!

Od wieków w tym świecie rozlega się krzyk jak w Rama… i jest od wieków ignorowany lub uciszany na wszelki sposób. Jest to krzyk do Boga, by ustało dzieciobójstwo. Nużymy się czasami, bo wydaje się, że nie jest słyszany. Zapewniam, że Ojciec słyszy ten krzyk, ten niemy i ten głośny.

Uratowane jest Dzieciątko Jezus. Tylko jedne? Bo Jego Syn? Żadną miarą. Tak wiele jest uratowanych, bo… są ludzie, którzy się za każde modlą, którzy idą i ogłaszają, a potem w więzieniach lądują. Zostało uratowane, bo znalazł się Józef posłuszny Bożemu natchnieniu. On słuchał z uwagą. I wypełniał dokładnie. Czyż nie jest to jedyna recepta?!


Do i z Egiptu


Gdzie uciekać? Do jakiego Egiptu? Ten kraj ucieczki nie jest gdzieś daleko, nieznany. Wiadomo na tamte czasy na osiołku to wydawało się, że nieosiągalny, a jednak jest niedaleko. Czasami słyszymy o domach niewoli, które po bliższym przyjrzeniu się okazują się miejscem ucieczki. Jednakże nie jest to dezercja. To ratunek dla Dzieciątka, a co za tym idzie dla Maryi i Józefa. Wiadomo bowiem, że Heroda raczej by im nie przepuścił.

To mogą być wspólnoty (niekoniecznie formalne), które żyją Bogiem, które Go słuchają – jak Święta Rodzina. Są takie wspólnoty! Są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy wiernie trwają przy Bogu. To nie ma być tworzenie gett, wyizolowanych przestrzeni relacji. Jesteśmy w tym świecie. To jest także nasz świat. A forma ucieczki nie jest oderwaniem się od rzeczywistości, ale wejściem w nią z Bożą mocą. Ta zaś objawia się w tym, co małe, słabe i kruche, w Dziecięciu.

To właśnie z takich środowisk, gdzie sycimy się Bogiem i Nim umacniamy Bóg nas wzywa. Ojciec dając Syna czyni nas swoimi synami i córkami i prosi o pomoc w ratowaniu braci i sióstr, szczególnie tych najmniejszych, bo całkowicie bezbronnych i najsłabszych.


Krzyki


Jakże jest wściekły krzyk Heroda! Czuje się zawiedziony, bo jego plan, przez który miał zlikwidować urojone zagrożenie dla swej władzy i bogactwa spalił na panewce. Kto wie czy jeśli byłoby możliwe nie zabiłby Mędrców! A ich pójście inną drogą wiemy, iż było z natchnienia Bożego. Gwiazda wiedziała, którędy ich prowadzić.

Ten morderczy i ogłuszający (rozum i sumienie) wrzask sprawia, że posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Niemożliwe! A jednak dokonujące się od wieków…

W świecie rozlega się krzyk Ojca: nie czyńcie krzywdy Moim dzieciom! Brzmi nieustannie wołanie Syna: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych Mnieście uczynili.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ