Szkoła z indywidualnym nauczaniem – wielkanocne pięciominutówki na czwartek 18 kwietnia 2024

Tekst ewangelii: J 6,44-51

Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.


Pociągnięcie, a nie szarpnięcie


To siła przyciągania, której da się przeciwstawić. To grawitacja, przy której da się majstrować. Stworzeni przez Ojca nie jesteśmy zniewoleni. Zresztą tak często sami sobie zakładamy okowy wszelakiego zniewolenia. Przykładem są synowie marnotrawni. Ten pierwszy sądzi, że ojciec go tłamsi, zniewala i odchodzi ze swoją częścią majątku. Ten drugi choć pozostaje też uczynił siebie niewolnikiem ojca, pracy dla niego, podobania się jemu.

Ojciec przyciąga do siebie w osobie i przez osobę Syna. Dał nam tegoż Syna, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Oto sposób przyciągania – daje świadectwo, Syn żyje Ojcem. My, będąc dziećmi Ojca, do tego samego jesteśmy zaproszeni. Tak więc nie ma tu miejsca na szarpaninę, bo każdy ma niepowtarzalne i jedyne miejsce, każdy jest na swoim miejscu.

Ze spokojem to pociągnięcie jest wskazaniem na… i zaproszeniem: To jest droga. Idźcie nią. Nikt nie jest wyłączony z tego zaproszenia. Bóg nie zmusza, bo nie potrafi. Syn wie, że Ojciec pociąga wszystkich ku Niemu, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ten zaś, kto przychodzi do Jezusa pociągnięty przez Ojca będzie wskrzeszony w dniu ostatecznym czyli nie umrze na wieki! Czy ta perspektywa do mnie przemawia?


Jedna szkoła


Cytuje Pan Jezus Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Skoro stworzeni na Jego obraz i podobieństwo to iskra Boża w nas nas łączy i… iskrzy na myśl o Stwórcy. Tak więc niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu, bo tam jest jego początek i koniec (w sensie wieczności). Jesteśmy zaproszeni do odkrywania Ojca w nas i wokół nas. On do nas przemawia. Naucza nas. To w sposób prosty poprowadzi nas do Jezusa.

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Działa to we dwie strony. Im więcej znamy Ojca tym bardziej poznajemy Syna i na odwrót. I jest to poznanie relacyjne, coraz głębsze, obejmujące coraz to nowe przestrzenie i perspektywy. Bo życie w Bogu i z Bogiem ogarnia całość.

Metoda jest prosta, a podana przez św. Ignacego Loyoli w znanej maksymie: szukać i znajdować Boga we wszystkim, a wszystko w Bogu. W tej samej szkole, choć na jakże różnych poziomach się uczymy. W tej samej szkole z nauczaniem indywidualnym, wszak do każdego w taki sposób podchodzi Ojciec.


Prostota i pewność życia wiecznego


Syn widział Ojca i dlatego kto w Niego wierzy ma życie wieczne. W Ojcu i Synu jest życie wieczne. Są życiem wiecznym. Bóg nie chce tego życia zachować tylko dla siebie. Chce się nim dzielić. Czyż nie dlatego zostaliśmy stworzeni? Z miłości i dla miłości w wolności wyborów.

Jak się dzieli? Jam jest chleb życia. Czy można było prościej? Staje się pokarmem, chlebem powszednim na życie wieczne. Oto połączenie tego, co największe z tym, co proste, codzienne, zwyczajne. Tak właśnie objawia nam się Ojciec w Synu. I nie jest to manna na pustyni. Tę spożywali i pomarli.

To chleb zstępujący z nieba – z Bożego Serca i kto go spożywa, nie umrze… będzie żył na wieki. Jak? Nie wiem. Najważniejszy jest ruch Boga. Zstępuje na ziemię. Daje się jako chleb do spożycia. To Jego Ciało za życie świata. Całego świata. Dlatego powtarzajmy z wytrwałością: Miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ