Skutek pozwolenia Słowu – Markowe pięciominutówki na poniedziałek 8 stycznia 2024

Tekst ewangelii: Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: “Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.


Do mnie


To do mnie przychodzi – bo Galilea jest moim domem, moim ekosystemem. Przychodzi i głosi Ewangelię Bożą. Pan Jezus jest Dobrą Nowiną, Słowem Odwiecznym, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Przychodzi nie wczoraj i nie jutro. Przychodzi dziś i to ze słowem na dziś.

Takie oczywiste prawdy, jednak trzeba mi każdego ranka po przebudzeniu przypominać sobie o nich. Bo tak łatwo zacierają się, znikają czy też są zastępowane przez po ludzku bardziej dotykalne sprawy, wydarzenia czy relacje.

Przychodzi z konkretnym słowem. Otóż pierwsze brzmi: Czas się wypełnił… Nie, to nie jest ogłoszenie końca świata czy śmierci, która ma za chwilę przyjść. Albowiem każde Jego przyjście jest wypełnieniem. Wtedy spełnia się drugie słowo: … i bliskie jest królestwo Boże. Zauważmy, że są to obietnice, a Bóg jest wierny danemu słowu.


Do serca


W tym ekosystemie przychodzącego i bliskiego Boga padają z Jego ust dwa następne słowa. Są to wezwania do mego serca. Nawracajcie się czyli miejcie ciągle przed oczyma Najwyższego. W świetle dnia i w ciemnościach nocy. Gdy życie lekkością i gdy ciężarem. Obracajcie tak serce (i głowę), by nie zniknął z pola widzenia Pan Jezus. On dobrze nas zna i wie konkretnie (drugie, choć na pierwszy plan rzucające się znaczenie) nasz grzech i gdy będziemy w Jego świetle to zobaczymy go i wiedzieć będziemy co z nim uczynić. Jednakże fundamentalny jest zwrot ku Niemu.

Drugie wezwanie to: wierzcie w Ewangelię! Wierzcie w Tego, który przyszedł, który stał się człowiekiem, w Syna Bożego. Wejdźcie w relację osobową, do której zaprasza każdego. Pan Jezus nie chce być traktowany jak ktoś nie z tego świata, jak ktoś, kogo się lękamy. To jest dobra nowina, a nie apokaliptyczna wieść. Ewangelia – Syn opowiada nam o Ojcu, który miłuje do końca, który z miłości Jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne.


Przestrzeń nowa


Słowa Pana padają jak krople. Z delikatnością, by nie rozpryskać się. Chcą nasycić i wiedzą, że dokonuje się to powoli, że potrzeba systematyczności i wytrwałości. Niekoniecznie więcej, a wolniej. Padają jak krople tzn. w dzień i w nocy, w czasie pracy i odpoczynku, na modlitwie i w rodzinie. Deszcz jesteśmy w stanie przewidzieć o tyle o ile.

A Pan Jezus kiedy już przyjdzie to zaczyna przechadzkę po naszym życiu. W Galilei życie toczy się wokół Jeziora Galilejskiego – źródło utrzymania dla wielu. Pan nie izoluje się od naszego życia, nie jest od niego oderwany. Wie, gdzie i jak żyjemy. I właśnie w tym ekosystemie do nas przychodzi. Nie powołuje wyrywając z kontekstu, a właśnie w nim i biorąc jego elementy. Jakże przemawiało do Szymona i Andrzeja orędzie o rybakach! Odczuli zaproszenie do innego morza, do innych sieci, od innych połowów. To ludzie przestrzeni nieogarnionej wobec której odczuwają szacunek, ale która ich przyciąga i choć nieznana to w nią wchodzą.

Z rybaków stają się rybakami ludzi. Zmiana jakościowa następuje kiedy wyrusza się za Jezusem. Tak samo Jakub i Jan. Czyż nie to jest motorem podejmowania czasami wedle ludzkiej logiki absurdalnych decyzji? Bo jak w świetle świata odczytać: natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim? Bez przymusu. W wolności serca. Oto owoc otwarcia serca na słowa i wezwania Pańskie na różny sposób się objawiające.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ