Równowaga głoszenia – medytacja biblijna na 3. niedzielę zwykłą – 21 stycznia 2024

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: trzeba między „sterylnością” a „bałaganem” – uczyć się równowagi w życiu Bogiem. Trochę stateczności i trochę spontaniczności. Oczywiście w oparciu o słowo Boże.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę równowagi w sercu i głowie.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


Głosił Ewangelię Bożą


Prorok Jonasz miał ogłaszać słowo Boże pośród mieszkańców Niniwy. Pan Jezus przyszedł, aby głosić Ewangelię człowiekowi i światu. Dociera do nas Dobra Nowina na tyle, na ile ją przyjmujemy jako taką. Mieszkańcy Niniwy posłuchali i podjęli to, co prorok im przekazał i pamiętamy jakie były tego owoce.

Czy dziś człowiek i świat przyjmuje Dobrą Nowinę? Czy ja ją przyjmuję? Albowiem cóż oznacza przyjąć coś, kogoś? Przede wszystkim oznacza otworzyć drzwi przed nim. Zaprosić do środka. Jeśli uważam się za człowieka stworzonego przez Boga to naprawdę chodzi o to, by uznać za swoje, za swojego.

W Kościele Bóg każdego dnia daje mi/nam konkretne słowo Boże – konkretny przekaz na dziś i dla mnie. Tylko go podjąć… i przyjąć. Ów przekaz to nie przekaz pieniężny, choć dotykamy najwspanialszej i najważniejszej inwestycji w codziennym życiu tzn. opierać się na Bogu i Jego słowie, żyć Dobrą Nowiną.


Kto jest Słowem?


Otóż ciągle trzeba nam sobie przypominać, że Słowem jest Syn Boży, Jezus Chrystus, że On jest Dobrą Nowiną, Ewangelią. Jeśli lektura i rozważanie Pisma św. nie przybliża mnie do Jezusa to po co to czynię? Jeśli zaś nie ma ani lektury ani rozważania Biblii to zadajmy sobie pytanie: na ile znam Jezusa, który jest jedyną drogą do zbawienia?

Ewangelista ujął w dwóch zdaniach treść głoszonej Ewangelii. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Powtarzając za Janem Apostołem: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Oto królestwo Boże. Bliskość z Jezusem wprowadza mnie w tajemnice tegoż królestwa.

Drugie zdanie to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zwracajcie się ku Słowu. Z całą pokorą i cierpliwością. Gdy się chce i kiedy nie ma się ochoty. Kiedy wydaje się, że jest dobrze i kiedy cały świat rozpada się na części. Uwierzcie w Jezusa. Uwierzcie Jezusowi.


Słowo Krzyża


Zauważmy, że słowo Boże układa się w formę krzyża, a ten składa się z dwóch belek. Poziomej i pionowej. Ta pozioma wbita w ziemię zwraca się ku niebu – to człowiek, który stoi twardo stopami na ziemi i wpatruje się w niebo. To wymiar wertykalny – słowo Boże prowadzi mnie w relacji z Bogiem.

Belka zaś pozioma to rozciągnięte ramiona przygarniające – przybite nie zamykają się na nikogo. To wymiar horyzontalny – słowo Boże uczy mnie relacji międzyludzkich. Razem tworzą krzyż! Nie myślmy o ukrzyżowaniu, o męce, o bólu i cierpieniu. Rozważmy harmonię, która się rodzi, gdy Słowo odwieczne zapraszamy do życia, gdy ono staje się światłem, pokojem, pocieszeniem i umocnieniem.

Łącząc te dwa wymiary – horyzontalny i wertykalny – dbając o równowagę w życiu nimi (przykazanie miłości) dochodzimy do powołania. Bóg mnie woła (powołuje). Woła mnie także bliźni. W tym mieści się także moje wołanie o mnie samego. W życiu pierwszych uczniów, gdy poszli za Jezusem, cóż się zmieniło? Byli i pozostali rybakami, a Pan Jezus pokazał im głębię i perspektywą, o której im się nie śniło. Czasami trzeba wszystko zostawić i pójść za Słowem. Owoce murowane!


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ