Prawdziwie zmartwychwstał!

Moi Drodzy,

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Dajmy się zaskoczyć! Nie ma Go tam, gdzie byśmy się Go spodziewali. Jest przy nas, przed nami, nawet jeśli Go nie rozpoznajemy. Niech dociera do nas światło Zmartwychwstałego – do naszych oczu i serc. Tak bardzo Go potrzebujemy! Tak bardzo Zmartwychwstania potrzebujemy…

A Ta, która jest przy swoich dzieciach – wierna misji Golgoty – “oto syn Twój” – niech wyprosi nam łaskę radości ze Zmartwychwstania Jej Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa!

z darem modlitwy i błogosławieństwem +++

o. Robert Więcek SJ