Piękne i dostojne antyfony adwentowe – krótka i rzeczowa modlitwa