Jana od Krzyża – “eksperta od nocy”

Jan od Krzyża


doktor

Kościoła

z jego

powodu

schorzały


znawca

dróg

wznoszenia

opadania

ścieżek


w ciemności

przewodnik

z opaską

na swych

oczach


od Krzyża

ruszający

z Krzyżem

na

ramionach


pieśń

ogniem

Miłości

zewsząd

zapalająca


o. Robert Więcek SJ

Gliwice 14.12.2016