Maryjny Łukasz – medytacja biblijna na święto Łukasza ewangelisty – 18 października 2023

Tekst ewangelii: Łk 10,1-9

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.


Piewca Maryi


Uczymy się dróg, którymi Pan Jezus prowadzi swoich uczniów i wyznawców. Łukasz, którego wspominamy w liturgii jest ewangelistą. Do tego pod natchnieniem Ducha napisał Dzieje Apostolskie. Dwie jakże ważne księgi w życiu chrześcijan. Są one świadectwem jego wiary.

Jest jeszcze wymiar jeden szczególny, który jest warty podkreślenia, a mianowicie św. Łukasz jest także piewcą Maryi. To dzięki niemu dowiadujemy się wielu rzeczy o Jej życiu. Skąd to wie? Nie jest koniecznym do zbawienia znać źródło. Jednak wieki wiary mówią, że jest ono trwałe i prawdziwe.

Wierzymy, że to Łukasz dzięki bliskości z Panem Jezusem wszedł także w bliskość z Matką Pana i zapewne, choć nie ma na to dowodów matematycznych, bo te do tej rzeczywistości nie przystają to uczył się bezpośrednio od Niej o Panu Jezusie. Świadczy o tym rozbudowana ewangelia dzieciństwa.


O Matce miłosierdzia


W tej samej linii mieści się główny nurt ewangelii pisanej przez tego Świętego. Otóż, jak wiemy jest to ewangelia miłosierdzia. Na jej kartach odkrywamy Boże miłosierdzie w najczystszej formie i wydaniu.

Nie sposób nie zgodzić się z tym czytając ewangelię wybraną przez Kościół na święto Łukasza ewangelisty. To ewangelia o posłaniu, by głosić miłosierdzie Boże. Nie tylko głosić, ale i czynić. Nie ma miłosierdzia, które jest tylko głoszone. Tutaj w najczystszej postaci objawia się nam Boże rzekł i stało się. Na kartach tej ewangelii to właśnie kontemplujemy.

A czynić to możemy od pierwszego rozdziału. Także gdy rozważamy bezpośrednie przygotowania ludzkości i konkretnych osób do przyjścia Syna Bożego. Jego Wcielenie i Narodzenie z Maryi Panny jest aktem miłosierdzia, w którym niepoślednią rolę odkrywa Matka Pana, uboga dziewczyna z Nazaretu.


Na kartach mojej ewangelii


Chrześcijanin więc naśladując ucznia Pana, którym jest Łukasz ma pisać codziennie ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa i codziennie dopisywać karty Dziejów Apostolskich tzn. dziejów Kościoła, który założył Pan Jezus. Oto sens naszego istnienia. Czy mogłoby na tychże kartach zabraknąć opowieści o obecności i wstawiennictwie Tej, która od początku odpowiada Wszechmocnemu fiat? Byłoby to zafałszowanie historii zbawienia.

Wszak to właśnie w chwili kulminacyjnego punktu tejże historii z ust Syna Bożego padają znamienite i niezatarte słowa: Oto syn Twój… Skierował je do Matki wskazując na umiłowanego ucznia, którym jest każdy wierzący w Niego. Nie można też odrzucić tego, co usłyszał ówże uczeń: Oto Matka twoja… niech odpowiedzią będą dalsze słowa z tego wydarzenia, które Łukasz wcielił w całej pełni w swe życie: … i od tej chwili uczeń wziął Ją do siebie.

Idźmy więc przed Panem do każdego miasta i miejscowości. Skoro nas posyła to oznacza, iż sam przyjść zamierza do tych przestrzeni. Zanośmy wszędzie Jezusa. O Matkę za bardzo się nie martwmy, albowiem gdzie On tam i Ona. Nie ma innej opcji. I niech pokój Chrystusowy, firmowy znak ucznia Chrystusowego wypełni nas po brzegi.


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ