Kształtowani na wzór Syna – wielkopostne pięciominutówki na środę 1 marca 2023

Tekst ewangelii: Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.


Zamysł znakodawcy


Ażeby należycie skorzystać ze znaku to przede wszystkim należy go znać. Prowadzi to do stwierdzenia, iż trzeba wsłuchać się w intencje znakodawcy. Jeśli bowiem, jak to ma miejsce w tej ewangelii żąda się znaku, a nie podaje się żadnego konkretnego lub też ma się na uwadze znak wymyślony przez siebie samego to nie poznamy znaku danego nam przez autora. To nieustanne pytanie się o to, co autor miał na myśli.

Żądanie znaku to pokerowe sprawdzam. Wiemy jednak, że to także może być w całym znaczeniu tego słowa pokerowe blefowanie. Robię dobrą minę do złej gry. Udaję coś, czego nie wiem czy nie mam. Tyle z tym, że w ewangelii nie ma stolika do gry w pokera. Bóg nie rozdaje kart. Nie jest bankiem.

Pewną myślą do rozważenia jest fakt, że nazywa Pan Jezus to plemię plemieniem przewrotnym i odnosi się właśnie do żądania znaku. Przewrotność tę zobrazować może odwracanie kota ogonem, jak mówi przysłowie. Cokolwiek zrobisz i tak przeinaczę to na swoją korzyść. Żądam znaku, ale i tak jest mi on nie potrzebny, bo ja i tak wiem swoje.


Znak dany


Bóg nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Jak powtarza prorok Izajasz Wszechmocny daje słowo i dotrzymuje go, a ono tak długo krąży i drąży, aż wypełni swą misję czyli nasyci spragnionych. Spragnionym, który przyjmuje słowo Boże jak ziemia deszcz jest ten, kto jest świadom tego stanu i chce przeciwdziałać „suszy”.

Tak więc będzie dany znak Jonasza. Przychodzi więc zaproszenie do wysilenia się, choć dla współczesnych Panu Jezusowi nie było wielkiego wysiłku. Dobrze wiedzieli kim był prorok Jonasz dla mieszkańców Niniwy. Przede wszystkim pamiętali o jego misji, która była sprowokowana wieloma grzechami Niniwy. Znak dany przez Jezusa ma prowadzić do nawrócenia, a nie będzie go jeśli nie będzie uświadomienia sobie, że go potrzebuję.

Wysuszona ziemia jest takową z różnych powodów. Serce człowiecze usycha, gdy nie jest połączone ze Źródłem życia. Dobrym określeniem jest zanikanie bicia serca. To nie Źródło przestaje bić. To serce odłączone od Niego zamiera. A dobrze wiemy, że ustanie bicia serca jest bardzo niebezpieczne dla człowieka.


Dokształcanie


Syn Człowieczy jest znakiem, dla nas, dla tego plemienia. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. A znak do niczego nie przymusza. Jego Autorem jest Ojciec, który wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak więc stoimy wobec tajemnicy miłości nieskończonej. Jest ona niepojęta dla tego, komu mało zostało odpuszczone, bo tenże uważa, że nie potrzebuje przebaczenia.

Słyszymy o osobie królowej z Południa, która to poszukuje mądrości. Nie opiera się tylko i wyłącznie na własnym przeświadczeniu (wspomniane wyżej żądanie, by wszystko było tak jak kiedy ja chcę). Wie, że są rzeczywistości, które ją przerastają. Nie wstydzi się jechać do kogoś prosić o radę. Oto mądrość człowieka dojrzałego, który nie zna się na wszystkim, który całe życie się dokształca. Bez tego nastawienia odkształcamy się i to znacznie.

Tylko wiara mówi nam, że oto tu jest coś więcej niż Salomon, tu jest sama Mądrość Boża, że oto tu jest coś więcej niż Jonasz, sam Wszechmocny zstąpił i zamieszkał między nami. To nie ma dotrzeć do naszej głowy. To ma zasięg naszego serca, a więc… nieograniczony!


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ