IV. Powstań i świadcz! – Uroczystość Chrystusa Króla (refleksja)

We Chrzcie świętym otrzymaliśmy nowe życie – każdy! Początek we Wcieleniu. Oto bowiem mamy spojrzenie Trójcy Przenajświętszej z góry na ziemię. Taką jaką jest, bez ubarwiania, bez retuszów. Bóg widzi dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I patrzy z miłością. Posyła Syna z góry na ziemię.


A z ziemi, ku górze biegnie spojrzenie Matki Najświętszej i tych, co pragną pełnić wolę Ojca… wpatruje się w oczy Boga i w Jego Serce. W Niej jest wzór takiego spojrzenia: wertykalnego (pionowego) ku Bogu i horyzontalnego (poziomego) ku drugiemu. Otóż tyle gór zdobywamy, omijamy. Czasami trudzimy się całe życie…


We Chrzcie zostaliśmy zanurzeni w śmierci Jezusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu – to jest wejście po dokonanym wyborze w królowanie Pana i Króla. Nie jako pachołkowie, ale jako słudzy pod Jego Sztandarem. Mamy stawać obok (nie z boku) Krzyża jak to uczyniła Matka Jezusa, Maria Magdalena i Jan Apostoł. Tam jest nasze miejsce. Naprzeciw (nie przeciw) Krzyża i przy Krzyżu.


To jest królowanie – nie dotyczy jakiegoś idealnego królestwa, a realnego, rzeczywistego, prawdziwego. Tu na ziemi się zaczynającego, a w niebie mającego swój koniec. Królem jest Pan Jezus. Za Nim chcemy iść. Jego naśladować.


Nie mamy się tylko przyglądać (jak przez szybkę w cukierni) Królowi i królowaniu Chrystusa. Odkrywając to dociera do każdego z nas fakt, że otrzymujemy także misję od Pana: będziesz mi świadkiem! Jeśli poświęcimy się tej misji to nasze życie się odmieni.


Od bycia obok/pod Krzyżem przechodzimy do powstania. Wołanie jest proste: powstań! Nie możesz pozostać na ziemi użalając się nad sobą. Masz coś innego do zrobienia. Bądź świadkiem dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać. Powstań w imię Chrystusa, Króla i Pana!


Powstań i świadcz o swoim doświadczeniu ślepca, który napotkał światło, zobaczył dobro i piękno Boga w sobie samym, w innych i we wspólnocie Kościoła, która przezwycięża każdą samotność.


Powstań i świadcz o miłości i szacunku, które można wprowadzać w relacje międzyludzkie, w życie rodzinne, w dialog pomiędzy rodzicami i dziećmi, młodymi i starszymi.


Powstań i broń sprawiedliwości społecznej, prawdy i prawości, praw człowieka, prześladowanych, ubogich i kruchych, tych, którzy nie mają głosu w społeczeństwie, migrantów.


Powstań i świadcz o nowym spojrzeniu, które pozwala ci patrzeć na stworzenie oczami pełnymi zachwytu, pozwala ci rozpoznawać w planecie Ziemi nasz wspólny dom i daje ci odwagę bronienia ekologii integralnej.


Powstań i świadcz o tym, że przegrane życie może być odbudowane, że osoby, które już obumarły w duchu, mogą powrócić do życia, że osoby zniewolone mogą na powrót stać się wolnymi, że serca pogrążone w smutku mogą odzyskać radość.


Wstań i świadcz z radością, że Chrystus żyje! Nieś jego przesłanie miłości i zbawienia wśród twoich rówieśników, w szkole, na uczelni, w pracy, w świecie cyfrowym, wszędzie.


Pan Bóg, Kościół, papież ufają wam i ustanawiają was świadkami wobec tylu innych młodych ludzi, których spotykacie na „drogach do Damaszku” naszych czasów. Nie zapominajcie: jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.


Powstańmy i bądźmy prawdziwymi pielgrzymi, a nie turystami wiary! Jeśli trzeba to idźmy do naszych Damaszków i do naszych Jeruzalem. W tej drodze otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga. Z Golgoty, gdzie Król umiera w ciemności, rozbłyskuje światło na świat cały. Oto nasze królowanie – bycie źródłami światła w świecie i dla świata.


Wsłuchajmy się w głos Boga, który płynie z Krzyża i z poranka zmartwychwstania – oto dwa miejsca królowania naszego Pana. On także przemawia przez świat, przez naszych braci i nasze siostry. Wejście w królowanie Pana Jezusa pomaga nam nawzajem wspólnie powstawać. W tym trudnym momencie historii świata stawać się mamy prorokami nowych czasów, pełnych nadziei! Świadkami Króla!


o. Robert Więcek SJ


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ