Adwent tuż tuż…

źródłosłów


adwent

czy znamy treść tego słowa?

tylekroć powtarzane, w głowę wbite, czy do serca zeszło?

zawłaszczone w dumnie rozumu

rozpłaszczone w pysze pojęcia

zagubione przez rozbieganie na wszystkie strony


adwentowe tykanie

nie bomby zegarowej, a czasu przychodzenia

dzień za dniem, godzina za godziną

przybliżania się kroków

oczekiwanych z nadzieją

czy ze strachem panicznym i paraliżującym?


adveniat regnum tuum

przychodzenie królestwa

tu i teraz obecnego

w całej pełni nadchodzącego

zatrzymać się warto

by głowę podnieść i spojrzeć daleko


adwent

to już i w tej chwili

i jutro i pojutrze

w czasie myśli słów kroków

rozciągnięte

nawiedzenie Boże


adwentowe współpracowanie

rorat lampiony

schodów zstępujących

postanowień prostych

serc „gotujących się”

na spotkanie z Dziecięciem


Gliwice, 29.11.2012


o. Robert Więcek SJ