In dubio pro Deo – medytacja biblijna na 30. niedzielę zwykłą – 29 października 2023

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: Co stanowi moją/naszą „megalomanię”? To „największe” pośród wielości? Bez zwrócenia się ku Bogu pogubimy się marnie.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odnoszenia do Boga wszelkich rzeczy i spraw.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.


Zamknąć usta


Czy mam wątpliwości, które przykazanie jest największe? A może one wypływają z tego, że ktoś zamknął mi usta czego konsekwencją jest wystawianie na próbę? Bo jedno pociąga za sobą drugie. Jest fundamentalna zasada, która brzmi in dubio pro Deo (co si tłumaczy gdy zachodzą wątpliwości – wybrać na korzyść Boga).

Dziś wszyscy mówią i każdy wie lepiej. A może jednak pozwolić na zamknięcie ust? I nazywać to kneblowaniem? Przecież zamknięte usta dają możliwość słuchania, bo przy otwartych się gada i gada i wtedy się zagłusza i w końcu gada się co ślina na język przyniesie, bo brak nasłuchu.

Jak to wygląda? Wiele mówi się jacy to powinni być wyznawcy Chrystusa – a słyszy się samego Chrystusa? Tzn. słucha się tego, co ma nam do powiedzenia? Ewangelia. Przykazanie miłości. Tak, lecz to się przekłada na język konkretu. Bóg jest miłością – piękny cytat ze św. Jana Apostoła. Bóg kocha, a więc kochaj…


Tablice Bożego Serca


Jak się przekłada to kochaj na praktykę? Syn oddał życie za nas, za nasze grzechy. Uczynił to, by one nas nie zabiły, wszak zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg daje nam dekalog – konkret przykazania miłości. Czy i na ile kochamy Boga? To pierwsza tablica. Jest jedynym czy jednym z wielu? Jest jednym, kiedy i tylko gdy pasuje, czy także wtedy, gdy mi nie pasuje? Skoro jedyny to jak czczę i szanuję Jego imię? Jak i kiedy Go wychwalam?

A druga tablica. Jakże konkretna! Ten, który jest miłością jasno powtarza, że kto kocha ten zachowuje przykazania, kto kocha, ten nie zabija, kto kocha ten nie cudzołoży, kto kocha, ten nie kradnie, kto kocha, ten nie mówi fałszywego świadectwa (nie kłamie), kto kocha, ten nie pożąda w egoistyczny (tzn. skoncentrowany na sobie i dla siebie i pod siebie) sposób.

Jeśli masz jakieś wątpliwości to pamiętaj in dubio pro Deo (gdy zachodzą wątpliwości – wybrać na korzyść Boga). W miłości albo jestem cały i we wszystkim, albo wycieram sobie buzię miłością. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Nie na pół gwizdka. Nie kiedy mi pasuje. Nie jak mi się podoba.


Jak Bóg…


Dał przykazanie i nim żyje – miłość stanowi istotę Boga, w którego wierzymy. Kocha niosąc przebaczenie, u podstaw którego nie ma negacji grzechu, ale jest nazwanie go po imieniu, przebaczenie i… idź i nie grzesz więcej. Jeśli sam zacznę sobie ustalać co jest a co nie jest grzechem to dokąd dojdę?

Teoria i praktyka to dwie strony tego samego medalu. Teoria czyli kontemplacja Boga, z której uczę się miłości i miłowania. Adoracja, zasłuchanie w słowo Boże i jego przekaz. Poznaję Boga, a nie moje wyobrażenie o Nim. Poznaję Boga co prowadzi zawsze (gdy jest prawdziwe) do większego umiłowania tegoż Boga i… pragnienie jeszcze lepszego naśladowania Go w miłości. To jest największe i pierwsze przykazanie.

Z tego w sposób naturalny pojawi się praktyka: Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Każdego, a nie tylko tego, kto mi się podoba czy jest mi miły lub użyteczny. Na miłości opiera się życie. Bóg jest miłością. W Nim jest życie i na Nim opiera się wszystko. A jeśli masz jakieś wątpliwości to pamiętaj in dubio pro Deo (gdy zachodzą wątpliwości – wybrać na korzyść Boga).


o. Robert Więcek SJ


Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl


Teksty do propagowania z zaznaczeniem Autora, ale nie w celach komercyjnych. Copyright © o. Robert Więcek SJ