I to dziś…

* * *(lilie i wróble)


ważniejszy

od trawy

i pióra


czy

wierzysz

w to?


Gliwice 20.06.2015

o. Robert Więcek SJ