Gdzie…

* * *(chrześcijańskie pozdrowienie)


do

zobaczenia

w

niebie


Gliwice 3.06.2019 (Wniebowstąpienie)

o. Robert Więcek SJ