Bożonarodzeniowe życzenia

ihs


Zaiste zszedł na ziemię. To fakt! To akt wiary! Wchodząc w tę Tajemnicę zadaję sobie pytanie czy i ja “zszedłem” na tę ziemię. Bo On jest obecny na niej. Jeśli tak trudno mi Go dostrzec to może ja nie zszedłem?!


Życzę prostego i głębokiego “zejścia” – nie zderzenia się z twardą powierzchnią tego świata, ale znalezienia się w ramionach Tego, który wyciąga ku nam ramiona “z padołu tej ziemi”.


Motywem tego zejścia niech będą słowa psalmu 113, które w genialny sposób objawiają Boże “zejście między ziemiany”:

Podnosi nędzarza z prochu i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu.


z darem modlitwy z serca błogosławię +++


o. Robert Więcek SJ