| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki
21 stycznia 2021r.
 
poprzednie 5 minut:

Na górze - Markowe pięciominutówki na piątek 22 stycznia 2021
21 stycznia, 2021
Objawić dobro - Markowe pięciominutówki na czwartek 21 stycznia 2021
20 stycznia, 2021
Wolność – co wolno? - Markowe pięciominutówki na środę 20 stycznia 2021
19 stycznia, 2021
Prawodawca i prawo - Markowe pięciominutówki na wtorek 19 stycznia 2021
18 stycznia, 2021
Szkoła smakowania - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 18 stycznia 2021
17 stycznia, 2021
Migracja – pascha - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 17 stycznia 2021
16 stycznia, 2021
Prosto z Jezusem - Markowe pięciominutówki na sobotę 16 stycznia 2021
15 stycznia, 2021
Piękno i moc łaski - Markowe pięciominutówki na piątek 15 stycznia 2021
14 stycznia, 2021
Być kostką domina - Markowe pięciominutówki na czwartek 14 stycznia 2021
13 stycznia, 2021
Lekcje miłości - Markowe pięciominutówki na środę 13 stycznia 2021
12 stycznia, 2021
Nauka Pańska - Markowe pięciominutówki na wtorek 12 stycznia 2021
11 stycznia, 2021
Koniec i bez końca - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 11 stycznia 2021
10 stycznia, 2021
Chrzest i codzienność - medytacja biblijna na Niedzielę Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021
09 stycznia, 2021
By nie zgasnąć – by nie spłonąć - medytacja biblijna na 9 stycznia 2021
08 stycznia, 2021
Zaopiekuj się (mną) - medytacja biblijna na 8 stycznia 2021
07 stycznia, 2021
Pod czujnym okiem - medytacja biblijna na 7 stycznia 2021
06 stycznia, 2021
Punkt orientacyjny – niebo - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2021
05 stycznia, 2021
Podprowadź i daj się poprowadzić - medytacja biblijna na 5 stycznia 2021
04 stycznia, 2021
Drogowskaz na drodze - medytacja biblijna na 4 stycznia 2021
03 stycznia, 2021
Tylko Jezus jest mocen - medytacja biblijna na 2. niedzielę po Bożym Narodzeniu – 3 stycznia 2021
02 stycznia, 2021
Nauka Pańska - Markowe pięciominutówki na wtorek 12 stycznia 2021
11 stycznia, 2021

 

z ostatniej chwili
---------------------

31 grudnia, 2020
Na ten nowy rok - 2021

Niech Serce Jezusa rozpali nasze serca!...


24 grudnia, 2020
Boże Narodzenie 2020

Przyszedł nie mimo, a w pandemii...
Przyszedł do naszych serc, rodzin, parafii... i do tych samotnych...

29 listopada, 2020
Roraty 2020 - wersja audio

Zapraszam na roraty A.D. 2020

https://modlitwawdrodze.pl/index.php?id=575...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Nauczanie, nie pouczanie

Pan Jezus naucza. W naszych czasach, w dobie podsycanej przez złego samowystarczalności niechętnie – wbrew pozorom – słucha się nauki. Traktuje się ją jako pouczanie, a więc wykazywanie braków. W jakiś sposób nauka wykazuje braki, jednak nie po to, by zanegować zdolności człowieka. Raczej po to, by człowiek był jeszcze pełniejszy.
Więcej wiedzieć
– oto motto przyjęcia nauki. W Ćwiczeniach duchowych św. Ignacy Loyola przedstawia w pewnym miejscu piękną modlitwę, która wyznaczać winna naszą ziemską wędrówkę, a mianowicie aby poznać Pana Jezusa bardziej. Dodałbym bardziej i bardziej. Łączy się to w sposób niepojęty, bo wręcz utożsamiający ze słowami św. Pawła Apostoła z listu do Filipian: … wszystko uznaję za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa.
Celem tego poznania (nauki) – wedle prośby Ignacego Loyoli – jest to, by Go bardziej kochać i bardziej naśladować, a używając innych przymiotników głębiej kochać i lepiej naśladować. A Paweł dodaje do tego element upodobnienia się do Pana i Zbawiciela. Chrześcijanin wręcz jest stworzony do tego, by poznawać, zgłębiać, rozszerzać swoje horyzonty.

Inność i zdumiewanie się

W tymże kluczu widzimy dzisiejszą ewangelię. Synagoga to szczególne miejsce nauczania. Też potrzeba odpowiednich warunków. To, co nazywamy szkołą. Choć zdajemy sobie sprawę, że codzienność jest szkołą życia, w której odbieramy lekcje różnego rodzaju i różnej intensywności. Jednak u początków potrzebna jest szkoła. Czyż codzienne słowo Boże nie jest takową szkołą? Uczymy się na krótkim fragmencie słowa Pana odnoszenia go do tu i teraz. Nie od razu pisze się kaligrafią. Nie od razu czyta się płynnie. Potrzeba czasu i ćwiczenia się. Bez przysiadu nie będzie zgłębienia.
Jedną z postaw mądrej nauki jest zdumiewanie się. Nauka bez zdumiewania się przekształca się w udrękę, katorgę. Przyjmowana jest z niechęcią. I na końcowym etapie odrzucana daleko. Trzeba nam poszukiwać nie inności jako takiej, choć tendencyjnie w tym kierunku się obracamy. Bardziej zwracać się ku inności dawanej przez Pana Jezusa. Stąd codzienne przylgnięcie do Słowa Bożego. Wszak codziennie On nas zaskoczyć jest w stanie. Uczeń, który idzie do szkoły jak na skazanie jak skazaniec będzie przyjmował naukę. A po co skazańcowi nauka jeśli za chwilę ma stracić życie?!
Owa inność zawarta jest w określeniu ewangelisty: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę. Władza, która nie tłamsi, która nie chce zazdrośnie zatrzymać dla siebie, która się nie boi, że utraci swoje wpływy. To władza wolności w Bogu zakorzenionej. To władza, która nie musi kontrolować wszystkiego. To władza, która zawierzyła całkowicie Bożej Opatrzności i na niej buduje. Nawet jeśli się nie rozumie wszystkiego. Nawet jeśli nie jest tak, jakby się chciało mieć. Oto nauka Pana Jezusa!

Po owocach

Po czym rozpoznać? Po owocach. Najprostsza zasada rozeznania. Kto trwa w szkole Pana Jezusa ten odkrywa z dnia na dzień coraz mocniej, głębiej, pełniej, bardziej i więcej jak Bóg jest obecny w jego życiu. Powraca element ćwiczenia się w tej zdolności patrzenia.
Wspomniana wyżej władza realizuje się w praktyce. Powraca z mocą biblijne rzekł i stało się, bo tak „ciąg wydarzeń” zapisany jest w Bożym działaniu. Wypowiada słowo, a ono staje się ciałem. A przypadek opisany w ewangelii do ciężkich należy, bo jest w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Na dodatek manifestuje się w sposób głośny. Słowo Boże nie jest krzykiem. Czy rozkaz Pana Jezusa w kierunku złego: Milcz i wyjdź z niego nie jest intuicją dla nas? Byśmy więcej milczeli, a przez to uważniej słuchali. Wtedy dajemy szansę Nauczycielowi. Bo trudno jest uczyć w krzyku i hałasie.
Przychodzi znów zdumienie! Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Tam, gdzie Boża obecność, władza Boża, tam i moc Boża się objawia. Zobacz. Uwierz. Rozglądnij wokół. Idź i opowiadaj. Niech wieść o Nim – dobra nowina – rozchodzi się wszędzie po całej okolicznej krainie.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI