| strona główna | kontakt |
 
 
Środa V tygodnia Wielkiego Postu
1 kwietnia 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

W drodze z Jezusem - wielkopostne pięciominutówki na środę 1 kwietnia 2020
31 marca, 2020
Wolność i rezygnacja - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 31 marca 2020
30 marca, 2020
Kto z was jest bez grzechu… - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 30 marca 2020
29 marca, 2020
Moc miłości - medytacja biblijna na 5. niedzielę Wielkiego Postu – 29 marca 2020
28 marca, 2020
Walka o życie - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 28 marca 2020
27 marca, 2020
Wiedza i tożsamość - wielkopostne pięciominutówki na piątek 27 marca 2020
26 marca, 2020
Bóg daje świadectwo - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 26 marca 2020
25 marca, 2020
3x fiat - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020
24 marca, 2020
Sakramenty Owczej sadzawki - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 24 marca 2020
23 marca, 2020
Przekonani - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 23 marca 2020
22 marca, 2020
Przebudzenie i przejrzenie - medytacja biblijna na 4. niedzielę Wielkiego Postu – 22 marca 2020
21 marca, 2020
Ufność miałem nawet wtedy... - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 21 marca 2020
20 marca, 2020
Kochasz? Jesteś blisko królestwa… - wielkopostne pięciominutówki na piątek 20 marca 2020
19 marca, 2020
Mężne podejście do spraw - medytacja biblijna na uroczystość św. Józefa – 19 marca 2020
18 marca, 2020
Bohomazy miłości - wielkopostne pięciominutówki na środę 18 marca 2019
17 marca, 2020
Ku bliskości - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 17 marca 2020
16 marca, 2020
Prorok i schizofrenia - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 16 marca 2020
15 marca, 2020
Teocentryzm - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 14 marca 2020
13 marca, 2020
Wokół szóstej godziny - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 15 marca 2020
12 marca, 2020
Wzajemny szacunek - wielkopostne pięciominutówki na piątek 13 marca 2020
12 marca, 2020
Wzajemny szacunek - wielkopostne pięciominutówki na piątek 13 marca 2020
12 marca, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

31 marca, 2020
Sposoby koniecznego wywyższania - kazanie na wtorek 31 marca 2020

Wywyższać czyli uwielbiać...
Wywyższać czyli stawiać wysoko...
Wywyższać czyli poddać się uniżeniu... ...


30 marca, 2020
Pozostań na środku - kazanie na poniedziałek 30 marca 2020

Postawieni na środku...
Pozostańmy na środku...
...

28 marca, 2020
Zjednoczeni bez rozchodzenia się - kazanie na sobotę 28 marca 2020

Od chwilowego zachwytu...
do opowiedzenia się...
i jedności w "będziesz miłował całym sobą"... ...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 21,33-43.45-46

Jezus powiedział do Arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Uszanują mojego syna

Czy uszanuje się syna jeśli nie ma szacunku do ojca? Czy uszanuje się rodzinę jeśli nie ma się do niej szacunku? Czy uszanuje się patriotyzm jeśli nie ma szacunku do ojczyzny? Szacunek to fundamentalna ludzka postawa, bez której zaczyna się wojna. Bracia Józefa egipskiego nie uszanowali (z różnych względów) inności swego brata i cóż uczynili? Pobili i sprzedali, a na dodatek okłamali ojca. Nikogo nie szanowali, nawet samych siebie.
Brak szacunku pojawia się tam, gdzie człek pozwala egoizmowi zakrólować – obojętnie w wielkiej czy małej formie. Królowanie to służba. Kiedy zaś przemieni się w panowanie nad (innymi, rzeczami czy światem) to przeradza się w nieludzkie dyktatury. Tenże brak obrazuje także ślepotę ludzkiego patrzenia, który sobie przypisuje to, co do niego nie należy.
Jednak szacunek wymagany przez ludzi dla siebie nie zawsze jest uzasadniony. Arcykapłani i starsi ludu, do których Pan Jezus kieruje przypowieść o gospodarzu winnicy i nieuczciwych rolnikach żądają dla siebie szacunku. I ma to być pokazowy szacunek. Wszak są naj, naj, naj… poszło im w pięty to opowiadanie. Odkryli, że nie szanują Boga, o którym takie piękne, okrągłe słówka gadają.

Bóg szanuje synów i córki

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne. Oto koronny dowód na to, że jesteśmy szanowani przez Boga, Stworzyciela tak bardzo dobrego! Istotnie, jeśli od Niego nie nauczymy się szacunku do innych i do siebie to nigdy nie będziemy ni szanowani ni szanujący. Jakże istotny, życiodajny i życionośny jest szacunek Boga do stworzenia, szacunek Ojca niebieskiego do każdego syna i każdej córki. Na tym zasadza się pewność zbawienia! Szacunek ten objawia się w wolności, która nie zostaje nam zabrana. Bóg nie przestaje szanować człowieka, gdy ten odwraca się od Niego.
Józef egipski znalazł się przez swoich braci w otchłani zła, ale Bóg go nie opuścił i przeprowadził go przez ciemności ku wydarzeniom niepojętym, bo oto sprzedany w niewolę brat ratuje od śmierci swojego ojca i braci i cały naród. Czy szacunek wobec braci Józefa zawiera zgodę na zło, które wyrządzili? Żadną miarą. Nie ma takiej możliwości. Szacunek ten nie zamyka im możliwości nawrócenia, a nie będzie go jeśli nie ma przyznania się do winy.
Czy Bóg nie szanuje arcykapłanów i starszych ludu? Szanuje i warto zobaczyć w przypowieści o nieuczciwych rolnikach jakże o nich walczy! Czyni to po ludzku naiwnie i bezmyślnie, bo trzeba byłoby szast prast ogień i siarkę z nieba spuścić lub też wody potopu wylać, ale to nie w przypadku Stworzyciela. Szanuje ich decyzje i chce pokazać właściwą drogę, właściwe światło, dać właściwy klucz.

Czy Ojciec uszanował swego Syna?

Na każdej Eucharystii winniśmy zadawać sobie to pytanie: czy Ojciec uszanował, swego Syna wydając Go nam? Czyż nie było to poddawanie zbyt wielkiej próbie? Igranie z ogniem? Wszak było wiadomo, wedle logiki ludzkiej, że zabiją tegoż Syna. Myślę, że ważną sprawą do rozważenia w sercu i ugruntowania jest motywacja rolników: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
Czy nie o to chodziło? Żeby otwarli się na dziedzictwo. Trzeba było tej śmierci, śmierci Syna Jednorodzonego, aby każdy miał życie, miał możliwość powrotu do domu. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna mamy pełny udział w Bożym dziedzictwie. Przedziwne to! Czyż takowym nie jest historia Józefa egipskiego? Czyż proroctwo arcykapłana, w którym woła, że lepiej żeby jeden zginął za naród, niż cały naród został zabity nie świadczy o takowej przedziwności?!
Dołóżmy do tego słowa Pisma cytowane przez Pana Jezusa: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Niechże cudem w naszych oczach będzie szacunek Boga do mnie i do moich bliźnich. Niech wyda owoce wzajemnego szacunku. Starajmy się pochwycić Pana, bo zostaliśmy przez Niego porwani ku niebu!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI