| strona główna | kontakt |
 
 
Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu
26 marca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Stworzeni i zbawieni - wielkopostne pięciominutówki na środę 27 marca 2019
26 marca, 2019
Przebaczenia słowo - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 26 marca 2019
25 marca, 2019
Dla Boga nie ma nic niemożliwego - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2019
24 marca, 2019
Jaki Ojciec takie miłosierdzie - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 23 marca 2019
22 marca, 2019
Uci(e)sz się miłosierdziem! - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 24 marca 2019
21 marca, 2019
Cud na naszych oczach - wielkopostne pięciominutówki na piątek 22 marca 2019
21 marca, 2019
Nadzieja na ziemi ku życiu wiecznemu - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 21 marca 2019
20 marca, 2019
Wsłuchani w wolę Ojca - wielkopostne pięciominutówki na środę 20 marca 2019
19 marca, 2019
Trzy stopnie miłości - medytacja biblijna na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca 2019
18 marca, 2019
Taka sama miara - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 18 marca 2019
17 marca, 2019
Jeden z wszystkich - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 16 marca 2019
15 marca, 2019
Wspinaczka na szczyt - medytacja biblijna na 2. niedzielę Wielkiego Postu – 17 marca 2019
14 marca, 2019
Sposób postępowania - wielkopostne pięciominutówki na piątek 15 marca 2019
14 marca, 2019
Jakie podejście takie obejście - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 14 marca 2019
13 marca, 2019
Pozwólmy, aby był miłosierny - wielkopostne pięciominutówki na środę 13 marca 2019
12 marca, 2019
Szum modlitwy - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 12 marca 2019
11 marca, 2019
Żyć miłosierdziem - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 11 marca 2019
10 marca, 2019
Być dostrzeżonym i usłyszanym - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 9 marca 2019
08 marca, 2019
Z wyboru - medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 10 marca 2019
07 marca, 2019
W dobrej Bożej obecności - wielkopostne pięciominutówki na piątek po Popielcu – 8 marca 2019
07 marca, 2019
Natanaela powołanie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 5 stycznia 2019
04 stycznia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 1,43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

I na dobre i na złe

Pan do każdego podchodzi inaczej, albowiem każdy jest inny, jedyny i niepowtarzalny. Szymon Piotr usłyszał, poszedł i został. Filip tak samo, ale gdy powiedział o spotkanym Mesjaszu Natanaelowi już nie było, rzekłbym tak prosto. Informacje podane były precyzyjne: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
Ile to razy opowiadamy znajomym o błogosławieństwie Bożym, które na nas spłynęło i nie jesteśmy wysłuchani? Już nie wspomnę o odczytywaniu trudnych doświadczeń w kluczu Bożej Opatrzności. Gdy nowożeńcy udzielają sobie sakramentu małżeństwa to mówią na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. I tak jest w życiu. Tyle, że akcentujemy na dobre... w zdrowiu... i jakoś umyka na złe... w chorobie.
Wtedy pada natanaelowa sentencja: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? O czym ty gadasz? O jakim Bogu opowiadasz? Czemu dopuszcza do tego czy tamtego? Nie przypisujemy Wszechmocnemu dobra, które się dzieje tylko zło, które się wydarza. Jakby to Bóg chciał zła dla nas! Zauważmy, iż cały czas obracamy się wokół pójdź za Mną.

Chodź i zobacz, jeśli chcesz

Po raz kolejny na początku ewangelii Jana pada krótkie zaproszenie (chrześcijanin nie musi się tłumaczyć, że jest chrześcijaninem!): Chodź i zobacz. Powraca nieustannie podstawowa misja wierzącego: doprowadzić do Jezusa! Nie na odczepne! Nie po łepkach!
Nasuwa się jako pierwszy obraz przy doprowadzeniu motyw doprowadzania oskarżonego na salę rozpraw. Nie tak jest w przypadku przyjścia do Jezusa! Może dlatego tak trudno podchodzić, bo traktujemy Go jako sędziego, jako doprowadzenie na sąd?
Filip nie wchodzi w dyskusję z Natanaelem. Krótkie i rzeczowe: Chodź i zobacz. Nie ma żadnego przymusu. To propozycja, na którą człowiek odpowie lub ją odrzuci. Na to nie mamy wpływu. Jezus bowiem zapraszając pójdź za Mną dodaje jeśli chcesz.

Skąd On mnie zna?

Tak naprawdę tylko Jezus wydobywa na światło dzienne niepowtarzalność i jedyność każdego z nas. Wystarczy Mu najmniejszy ruch z naszej strony w Jego kierunku. On dostrzega każdy krok, który zbliża nas do Niego. Jakże cieszy się z naszego podchodzenia, które nie ma nic z podchodów, choć niekiedy tak się wydaje.
Ciekawe, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy usłyszeli z ust kogoś, kogo widzimy pierwszy raz takie słowa: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Gdybym usłyszał o czymś, o czym tylko ja sam i nikt inny nie wiedział. Przypomina się spotkanie Maryi Matki Pana z Elżbietą, w którym ta ostatnia rozpoznaje i uznaje obecność Pana, o której wiedziała tylko Maryja.
Pytajmy z pokorą: Skąd mnie znasz? I pozwólmy, aby nam przypomniał owo drzewo figowe i to, co tam się wydarzyło. Niech wyjdzie z ust naszych zawołanie: Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Od takiego wyznania rozpoczyna się przygoda z Bogiem, przygoda w której widzimy jeszcze więcej i coraz więcej.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI