| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek VII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
24 maja 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Naznaczeni Trójcą - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszej Trójcy – 27 maja 2018
24 maja, 2018
Jedność w Bogu - markowe pięciominutówki na piątek 25 maja 2018
24 maja, 2018
Prostota i nieogarnioność - medytacja biblijna na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 24 maja 2018
23 maja, 2018
Zabronić czyli dać obronę - markowe pięciominutówki na środę 23 maja 2018
22 maja, 2018
Chcieć być największym - markowe pięciominutówki na wtorek 22 maja 2018
21 maja, 2018
W rozmowie z Matką - medytacja biblijna na święto Matki Kościoła – 21 maja 2018
20 maja, 2018
Pisarze Ducha - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 19 maja 2018
18 maja, 2018
Duch w Kościele i przez Kościół - medytacja biblijna na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018
17 maja, 2018
Kocham = pójdź za Mną - wielkanocne pięciominutówki na piątek 18 maja 2018
17 maja, 2018
Zespoleni w miłości - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 17 maja 2018
16 maja, 2018
Ku prawdziwej wiecznej jedności - medytacja biblijna na święto Andrzeja Boboli – 16 maja 2018
15 maja, 2018
W świetle życia wiecznego - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 15 maja 2018
14 maja, 2018
Wybrani – dokonujący wyborów - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2018
13 maja, 2018
Jak orzeł - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 12 maja 2018
11 maja, 2018
Ku niebu - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018
10 maja, 2018
W smutku i radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 11 maja 2018
10 maja, 2018
Boże przemiany - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 10 maja 2018
09 maja, 2018
Nieznajomy – Znajomy - wielkanocne pięciominutówki na środę 9 maja 2018
08 maja, 2018
Wierna miłość - medytacja biblijna na uroczystość św. Stanisława Biskupa – 8 maja 2018
07 maja, 2018
Znać – wejść w relację - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 7 maja 2018
06 maja, 2018
Nieznajomy – Znajomy - wielkanocne pięciominutówki na środę 9 maja 2018
08 maja, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...


30 marca, 2018
Minutka na Wielką Sobotę

Nigdy cię – nikogo – nie zostawi. W grobie złożony z grobów wyprowadza tych, co wcześniej...
29 marca, 2018
Minutka na Wielki Piątek

Skrzyżowania. Rozpięte ramiona. Przygarniające. Przybite. Wyciągniesz? Rozłożysz szeroko? W tym geście...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Nieznanemu Bogu

Cały nurt ewangelizacji, który wartko płynie w Kościele i od Kościoła (zgodnie z posłaniem misyjnym Pana) związany jest z tym ateńskim ołtarzem dedykowanym Nieznanemu Bogu. Odnosi się (nieodparte) wrażenie, że dziś wielu z nas i w wielu sprawach ma właśnie pośród innych ołtarzy ten jeden Nieznanemu Bogu zadedykowany. Bo nigdy nic nie wiadomo, bo jeśli miałoby się urazić „kogoś” to lepiej postawić jeden więcej i będzie dobrze.
Krótko rzecz ujmując: chrześcijanie nie znają swego Boga! A jeśli nawet wiedzą, to nie żyją poznaną prawdą. Stąd konieczność reewangelizacji, która jest pierwszym krokiem w poznaniu Pana. Nie idzie o tzw. „spędy” w kościele, by tłumy drzwiami i oknami przychodziły do niego. Bo jeśli nie ma przeżytej ewangelizacji to będzie to słomiany zapał.
Chrześcijanin każdego dnia ma poznawać coraz bardziej i bardziej, coraz mocniej i głębiej swego Boga. Albowiem Nieznany Bóg pozostaje nieznanym, a więc ignorowanym, a cóż to za Bóg, który pozwoliłby na coś takiego? Nieznajomość sprawia, że czujemy się usprawiedliwieni. Tłumaczenie ja nie wiedziałem nie wystarczy, bo paść może stwierdzenie: a cóż uczyniłeś, aby się dowiedzieć...?

Ewangeliczne poznanie - stopniowość

Jest pewne przysłowie, które stawia do pionu, a mianowicie nie można zapalać Bogu świeczki, a diabłu ogarka! Pan Jezus ujął to w inne słowa: nie można służyć Bogu i mamonie, gdzie „mamona” oznacza wszelkiego rodzaju bożki. Mamona, czyli chciwość, która jest korzeniem wszelkiego grzechu. Jest jedna Droga i nie ma innej. Wszystkie inne są błądzeniem, a kiedy nimi chodzimy to wchodzimy w ślepe zaułki, w których jak się domyślać możemy wiele niebezpieczeństw czyha zewsząd.
Poznanie (wejście w relację) odbywa się stopniowo. Przypomina się sytuacja z Małego księcia, gdzie bohater chce oswoić lisa, a ten instruuje go w jaki sposób się to czyni. Elementy cierpliwości i stałości są nieodzowne. Nie wolno przyspieszać, bo wtedy strach wkradnie się i zamknie serce i zniszczy to, co dotychczas zostało zbudowane. Zaniechanie budowania jest też zniszczeniem relacji.
Jezus mówi nam, swym uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Nasze możliwości nie są nieograniczone. Potrzebujemy czasu na oswojenie się. Potrzebujemy czasu na przyswojenie sobie „materiału”, który do nas dociera każdego dnia. Jakże potrzeba spokojnej refleksji i odpowiedzi na pytanie: w jakim punkcie drogi się znajduję?

Dar poznania

Poznanie ewangeliczne jest darem darmo danym – to nieodzowna część prawdy o Duchu Prawdy. Zostaliśmy Nim obdarowani, a więc uzdolnieni do poznania, do wejścia w relację, do budowania więzi z Bogiem. Stwórca chce nawiązać ze stworzeniem relację bezpośrednią, a Duch Święty umożliwia to.
Dar wyznacza kierunek i pokazuje możliwe rozwiązania. To nie wedle mojego widzimisię, ale prowadzony światłem Ducha zostaję(my) doprowadzony do całej prawdy. I wcale nie idzie o doprowadzenie na salę sądową. To współgranie, harmonijne i pełne pokoju odkrywanie tu i teraz w perspektywie wieczności. Bez Ducha pozostajemy zdezorientowani i co za tym idzie zagubieni.
To nie jest żadna zabawa w odczytywanie przyszłości. Objawienie dokonuje się w teraźniejszości i dotyczy całości doświadczenia. Wyznacznikiem jest chwała Boża, dla rozszerzania której zostaliśmy stworzeni. Radykalizm polega na nazywaniu po imieniu. Zewangelizowany odkrywa, że nieznany Bóg staje się znanym, a co znam i wiem, że jest dobre, to miłujemy. Nieznajomy odkrywany jest jako najbliższy sercu – czyż serca nie pałały nam? Wtedy dochodzi do odkrycia, że jesteśmy obdarowani samym Bogiem, że On podzielił się sobą, wszystkim... bo taka jest Miłość!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI