| strona główna | kontakt |
 
 
Środa II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
23 stycznia 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Serce bijące życiem - Markowe pięciominutówki na środę 23 stycznia 2019
22 stycznia, 2019
Miłosierdzie to przepis na życie - Markowe pięciominutówki na wtorek 22 stycznia 2019
21 stycznia, 2019
Moc słowa Bożego - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 21 stycznia 2019
20 stycznia, 2019
Fascynacja i przerażenie wobec nieskończoności - Markowe pięciominutówki na sobotę 19 stycznia 2019
18 stycznia, 2019
Matka słucha i mówi - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 20 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Być w obecności Pana - Markowe pięciominutówki na piątek 18 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Czego naprawdę chcę/chcemy? - Markowe pięciominutówki na czwartek 17 stycznia 2019
16 stycznia, 2019
Gorączka egoizmu – zdolność służenia - Markowe pięciominutówki na środę 16 stycznia 2019
15 stycznia, 2019
Nauka Pańska z mocą - Markowe pięciominutówki na wtorek 15 stycznia 2019
14 stycznia, 2019
Niebo tak upragnione - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 14 stycznia 2019
13 stycznia, 2019
Świadectwo Jana Chrzciciela – w radości i wolności - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 12 stycznia 2019
11 stycznia, 2019
Moc w sercu - medytacja biblijna na niedzielę Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Chcę, bądź oczyszczony - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 11 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Nie przypadek, a plan miłości w „dziś” - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 10 stycznia 2019
09 stycznia, 2019
Zawierzyć w trudzie (próbie) - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 9 stycznia 2019
08 stycznia, 2019
Miłość, spojrzenie i sytość - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 8 stycznia 2019
07 stycznia, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019
Natanaela powołanie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 5 stycznia 2019
04 stycznia, 2019
Uczciwie i wytrwale - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Za Jezusem do domu - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 4 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Nieznajomy – Znajomy - wielkanocne pięciominutówki na środę 9 maja 2018
08 maja, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Nieznanemu Bogu

Cały nurt ewangelizacji, który wartko płynie w Kościele i od Kościoła (zgodnie z posłaniem misyjnym Pana) związany jest z tym ateńskim ołtarzem dedykowanym Nieznanemu Bogu. Odnosi się (nieodparte) wrażenie, że dziś wielu z nas i w wielu sprawach ma właśnie pośród innych ołtarzy ten jeden Nieznanemu Bogu zadedykowany. Bo nigdy nic nie wiadomo, bo jeśli miałoby się urazić „kogoś” to lepiej postawić jeden więcej i będzie dobrze.
Krótko rzecz ujmując: chrześcijanie nie znają swego Boga! A jeśli nawet wiedzą, to nie żyją poznaną prawdą. Stąd konieczność reewangelizacji, która jest pierwszym krokiem w poznaniu Pana. Nie idzie o tzw. „spędy” w kościele, by tłumy drzwiami i oknami przychodziły do niego. Bo jeśli nie ma przeżytej ewangelizacji to będzie to słomiany zapał.
Chrześcijanin każdego dnia ma poznawać coraz bardziej i bardziej, coraz mocniej i głębiej swego Boga. Albowiem Nieznany Bóg pozostaje nieznanym, a więc ignorowanym, a cóż to za Bóg, który pozwoliłby na coś takiego? Nieznajomość sprawia, że czujemy się usprawiedliwieni. Tłumaczenie ja nie wiedziałem nie wystarczy, bo paść może stwierdzenie: a cóż uczyniłeś, aby się dowiedzieć...?

Ewangeliczne poznanie - stopniowość

Jest pewne przysłowie, które stawia do pionu, a mianowicie nie można zapalać Bogu świeczki, a diabłu ogarka! Pan Jezus ujął to w inne słowa: nie można służyć Bogu i mamonie, gdzie „mamona” oznacza wszelkiego rodzaju bożki. Mamona, czyli chciwość, która jest korzeniem wszelkiego grzechu. Jest jedna Droga i nie ma innej. Wszystkie inne są błądzeniem, a kiedy nimi chodzimy to wchodzimy w ślepe zaułki, w których jak się domyślać możemy wiele niebezpieczeństw czyha zewsząd.
Poznanie (wejście w relację) odbywa się stopniowo. Przypomina się sytuacja z Małego księcia, gdzie bohater chce oswoić lisa, a ten instruuje go w jaki sposób się to czyni. Elementy cierpliwości i stałości są nieodzowne. Nie wolno przyspieszać, bo wtedy strach wkradnie się i zamknie serce i zniszczy to, co dotychczas zostało zbudowane. Zaniechanie budowania jest też zniszczeniem relacji.
Jezus mówi nam, swym uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Nasze możliwości nie są nieograniczone. Potrzebujemy czasu na oswojenie się. Potrzebujemy czasu na przyswojenie sobie „materiału”, który do nas dociera każdego dnia. Jakże potrzeba spokojnej refleksji i odpowiedzi na pytanie: w jakim punkcie drogi się znajduję?

Dar poznania

Poznanie ewangeliczne jest darem darmo danym – to nieodzowna część prawdy o Duchu Prawdy. Zostaliśmy Nim obdarowani, a więc uzdolnieni do poznania, do wejścia w relację, do budowania więzi z Bogiem. Stwórca chce nawiązać ze stworzeniem relację bezpośrednią, a Duch Święty umożliwia to.
Dar wyznacza kierunek i pokazuje możliwe rozwiązania. To nie wedle mojego widzimisię, ale prowadzony światłem Ducha zostaję(my) doprowadzony do całej prawdy. I wcale nie idzie o doprowadzenie na salę sądową. To współgranie, harmonijne i pełne pokoju odkrywanie tu i teraz w perspektywie wieczności. Bez Ducha pozostajemy zdezorientowani i co za tym idzie zagubieni.
To nie jest żadna zabawa w odczytywanie przyszłości. Objawienie dokonuje się w teraźniejszości i dotyczy całości doświadczenia. Wyznacznikiem jest chwała Boża, dla rozszerzania której zostaliśmy stworzeni. Radykalizm polega na nazywaniu po imieniu. Zewangelizowany odkrywa, że nieznany Bóg staje się znanym, a co znam i wiem, że jest dobre, to miłujemy. Nieznajomy odkrywany jest jako najbliższy sercu – czyż serca nie pałały nam? Wtedy dochodzi do odkrycia, że jesteśmy obdarowani samym Bogiem, że On podzielił się sobą, wszystkim... bo taka jest Miłość!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI