„Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?” (Iz 40,25)