Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona.