W kluczu świadczenia

„(…) zwyciężyli dzięki krwi Baranka [łaska Boża] i dzięki słowu swojego świadectwa [współpraca z łaską]” (Ap 12)