“Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności”.