Stanąć przed Lustrem…

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
[sobie też]
Mnie uczyniliście”.