Rozmnożenie w dłoniach

* * *(rozmnożenie)

rozmnożenie

zaczyna

się od

obserwacji

zatrzymania

spojrzenia

dostrzeżenia

potrzeby

wyrażenia

pragnienia


potem

przychodzą

sposoby

rozwiązania

głodów

podejmowania

ludzkie

niemożności

boskie

możliwości


na trawie

zatrzymanie

by liczenia

dokonano

bez wpadania

w panikę

piekarni

stawiać

nie trzeba

na pewno


dopiero

rozdawanie

chleba

serca

dzielenie

odkrywa

zdumionymi

oczyma

ilość prawdziwą

chleba


Gliwice 13.04.2018

o. Robert Więcek SJ