Radosnego i pokornego świętowania

* * *(Trójca)


Trójcy

«tajemnica»

to kwestia

patrzenia

i

zawierzenia


Trójcy

«działalność»

to kwestia

przyzwolenia

i

zawierzenia


Trójcy

«obecność»

to kwestia

odkrywania

i

zawierzania


Gliwice 22.05.2016
o. Robert Więcek SJ