«Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili».