Owocnego i pokornego czasu…

Popielec


popiołu

szczypta

na

czole

dla

smaku

widzenia


z

prochu

stworzeni

na

obliczu

pogodnego

spojrzenia


laurka

dla

Ojca

izdebka

niewiedza

jałmużny

postu


Gliwice 26.02.2020

o. Robert Więcek SJ