Nieobecność :-)

ihs
Moi Drodzy,

od 14 września rozpocząłem moje osobiste rekolekcje – proszę Was serdecznie o modlitwę w mojej intencji bym wsłuchał się z całą odwagą i pokorą w to, co Pan dla mnie przygotował w tym świętym czasie.

Ze swej strony obiecuję modlitwę za Was


z serca błogosławię +++


o. Robert Więcek SJ


PS. Po 21 września powrócą “pięciominutówki”.