Na Niedzielę Słowa Bożego

* * *(słowo Pańskie)


nie

dodawaj

nie

odejmuj


naucz

się

«słowa»

na pamięć


żyj

tym, co

jest

pod ręką


majstrowanie

przy «słowie»

kończy się

«bezsłowiem»


Gliwice 3.09.2018
o. Robert Więcek SJ