Na koniec majowej pielgrzymki…

Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie,

Dziewico, którą Bóg uczynił Matką,

By starszej matce wieścić cud przedziwny

Miłości Bożej.
 

Kiedy Elżbieta głos Twój usłyszała,

Ukryte dziecię radość swą objawia,

A Twoja krewna zowie Ciebie Panią

I najszczęśliwszą.
 

Swoim wybraniem weselisz się wielce

I pełna Ducha, który mówił w Tobie,

Wysławiasz dzieła Zbawcy Najwyższego

Natchnioną pieśnią.
 

Błogosławiona przez wszystkie narody

I wychwalana jako Matka Boga,

Ich wiara w Tobie widzi rozdawczynię

Niebieskich darów.
 

Ty zaś, Maryjo, niosąca Chrystusa,

Przynosisz ludziom łaski zawsze nowe,

Więc razem z Tobą Boga w Trójcy Świętej

Wielbimy hymnem. Amen.