Matka na trudne czasy – odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia

W Nowym Sączu trwa odpust ku czci Pani Sądeckiej – Matki Pocieszenia.


Można odsłuchać kazania na https://nowysacz.jezuici.pl/


Można też obejrzeć ciekawostki:

https://www.facebook.com/Apostolstwo.Modlitwy/photos/pcb.4864594326975256/4864593076975381/


https://www.facebook.com/Apostolstwo.Modlitwy/photos/pcb.4867012213400134/4867011836733505/