„Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie” – V niedziela Wielkiego Postu

„Panie,

obdarz nas przekonaniem niezłomnym,

iż nie ma tak bardzo odważnego marzenia,

którego nie mógłbyś spełnić,

ani tak drobno rozbitego wazonu,

którego nie mógłbyś obdarzyć świeżością,

ani tak zmatowiałych kolorów,

których nie potrafiłbyś ożywić,

ani rąk tak poparzonych,

którym nie mógłbyś przywrócić czucia,

ani serca tak okaleczonego,

którego nie potrafiłbyś zabliźnić”.