IHS

W dniu święceń kapłańskich usłyszałem takie słowa…

Dziękuję za wsparcie modlitewne na drodze kapłańskiej. Wierzę, że Bóg dał nam siebie nawzajem, byśmy szli do Niego Jego drogami.

Z serca błogosławię w ten wielkoczwartkowy dzień
+++
o. Robert Więcek SJ