Po doświadczeniach Ogrodu Botanicznego, w którym wszystko zadbane i zaopiekowane górskie przestrzenie pokazują surowość piękna, które walczy i żyje, nie o perfekcjonizm przecież chodzi, a o bycie sobą.