Różane i nie tylko radosne dziwy

Choć upał doskwiera to zawsze zacieniony kąt i rąbek nieba się znajdzie.

Kwiaty tak wiele mówią…