Dzień Chorego

Dzień chorych


«chorych»

nie

«choroby»

dzień

przytulenia


bez

cukierkowatego

taniego

poruszenia

jednorazowego


jesteście

na

swoim

niezastępowalnym

miejscu


w

przestrzeni

i czasie

ziemskiego

żywota


skarb

dla

wiary

przekazu

wiary


Częstochowa 11.02.2020


o. Robert Więcek SJ