“Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi”