Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam mówi i uczynki Jego naśladujcie.