| strona główna | kontakt |
 
 
Sobota XXIV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Januarego
19 września 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

(Z)nosić - medytacja biblijna na 25. niedzielę zwykłą – 20 września 2020
19 września, 2020
Znaleźć siebie i podjąć kroki - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 19 września 2020
18 września, 2020
Własną drogą kroczyć - medytacja biblijna na święto Stanisława Kostki – 18 września 2020
17 września, 2020
Miłosierdzie w praktyce - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 17 września 2020
16 września, 2020
Zabójcy prawdy i pogody ducha - Łukaszowe pięciominutówki na środę 16 września 2020
15 września, 2020
Mówiące spojrzenie - medytacja biblijna na Matki Bożej Bolesnej – 15 września 2020
14 września, 2020
Z wysoka jesteśmy - medytacja biblijna na święto Podwyższenia Krzyża – 14 września 2020
13 września, 2020
(Przy)należność do odkrycia - medytacja biblijna na 24. niedzielę zwykłą – 13 września 2020
12 września, 2020
Czynić dobro - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 12 września 2020
11 września, 2020
Żywot nauczyciela i ucznia - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 11 września 2020
10 września, 2020
Himalaje chrześcijaństwa - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 10 września 2020
09 września, 2020
W spojrzeniu miłości - Łukaszowe pięciominutówki na środę 9 września 2020
08 września, 2020
Nie bój się wziąć do siebie… - medytacja biblijna na święto Narodzenia NMP – 8 września 2020
07 września, 2020
Przepis (na) miłość - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 7 września 2020
06 września, 2020
Pamięć modlitewna - medytacja biblijna na 23. niedzielę zwykłą – 6 września 2020
05 września, 2020
Świętość – świętości - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 5 września 2020
04 września, 2020
Zapatrzeni w Serce - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 4 września 2020
03 września, 2020
Słowo powołania - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 3 września 2020
02 września, 2020
Gdziekolwiek się odwrócisz - Łukaszowe pięciominutówki na środę 2 września 2020
01 września, 2020
W dobrej szkole słowa - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 1 września 2020
31 sierpnia, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Syn w Ojcu

Syn prosi Ojca?! Skoro słyszymy w uroczystej formie, że o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje to oznacza, że Ojciec zawsze wysłuchuje swego Syna. Kontemplując życie ziemskie Jezusa począwszy od tajemnicy Wcielenia odkrywamy refren wyznaczający tętno Serca Syna Bożego: przyszedłem Ojcze pełnić Twoją wolę…
Tutaj dotykamy fundamentu „bycia wysłuchanym”. Złączony w więzi nierozerwalnej z Ojcem nie umie prosić o coś, co byłoby przeciwne tejże woli, co mogłoby zasmucić czy zranić Ojca. Jakaż to jest więź! I do takiego samego zjednoczenia jesteśmy zaproszeni.
Wzrastać trzeba w relacjach. Rozwijać je. Relacji z Ojcem uczy nas Syn Boży. Właśnie poprzez wpatrywanie się w Niego, słuchanie Jego słowa codziennie do nas kierowanego jesteśmy w stanie uczyć się wchodzenia, trwania i rozwijania relacji z Ojcem. To przez Syna do Ojca dochodzimy. To w imię Syna prosimy.

We własnym imieniu?

Czemu nie we własnym imieniu? Gdy to czynimy to wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to własne czyli egoistyczne wołanie. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni! To jest Droga! I nie ma innej. To jest Prawda! I nie ma innej! To jest Życie! Nie ma życia poza Nim.
Złączenie z Jezusem sprawia, że prosimy w imię Jego. Jemu zaufaliśmy i nie zawstydzimy się na wieki. Bo każda prawdziwa relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu. To jest podstawa rozwoju i trwania relacji. Dziecko prosi rodzica z ufnością, że otrzyma. Jednak, gdy nie otrzyma to nie rozpacza, bo wie – to wynika z ufności – że tak ma być, że tak jest lepiej, że mogła to być niewłaściwa czy też w niewłaściwym czasie dana prośba.
Syn Boży zapewnia, iż prośba w Jego imię zostanie wysłuchana: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Nie po to otrzymujemy, by zaspokoić (się). Radość jest wyznacznikiem. Radość dziecka, które żyje w obecności mamy i taty. Uśmiech na twarzy trochę rozanielony, bo wiem i widzę jak Bóg troszczy się o mnie. Powtarzam, Jemu zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

Być jak Syn

To zjednoczenie, o którym mówimy w kategoriach upodobnienia się sprawia, że Syn przestaje nam mówić w przypowieściach. Stopień zjednoczenia mówi o owym całkowitym oznajmieniu o Ojcu. Przecież znamy Ojca w Synu. Upodabniając się do Jezusa Chrystusa coraz bardziej poznajemy w sobie obraz i podobieństwo, na które zostaliśmy utworzeni.
To zaś podprowadza do odkrywania, że Ojciec miłuje nas! Nie ze względu na Syna, ale ze względu na nas samych. On nas stworzył i zbawił. Jakże cenni, ba, drogocenni jesteśmy dla Niego! Będąc na wzór Jezusa Chrystusa radujemy Serce Boże.
Wybranie Jezusa, umiłowanie Go i uwierzenie w Niego i Jemu jest słodyczą w Sercu Ojca. Tenże pragnie, byśmy razem się spotkali i zamieszkali u Niego. Tam jest Syn. Tam jest Ojciec. Tam jest miejsce dla każdego dziecka, umiłowanego dziecka.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI